<

Gepersonaliseerd onderwijs (GO!)

Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we in Grijpskerk en Kollum in de eerste klassen gestart met gepersonaliseerd onderwijs, oftewel GO! Met deze nieuwe methode, geïnspireerd door het Zweedse model Kunskapsskolan, leveren we maatwerk aan élke leerling.

De ervaringen op scholen in Nederland waar al met gepersonaliseerd onderwijs wordt gewerkt, zijn uitermate positief. De kinderen zijn gemotiveerder, de docenten vinden het prettiger werken en het niveau gaat omhoog, zo luiden de bevindingen.

Meer talentontwikkeling en betere leerresultaten

Met GO! willen wij beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen hebben betrekking op niveau, leerstijl, interesse, tempo, meervoudige intelligenties, voorkennis en zorgbehoefte. Het is onze overtuiging dat gepersonaliseerd onderwijs leidt tot meer talentontwikkeling en betere leerresultaten.

Eruit halen wat erin zit

Dat is eigenlijk de kern van GO! Bij elk vak werkt de leerling op zijn of haar eigen niveau, en in zijn of haar eigen tempo. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vakken waar een leerling goed in is op een hoger niveau te volgen, of te versnellen of te verdiepen in de lesstof. Voor een vak waar een leerling minder goed in is, kan meer tijd worden genomen.

"Ondanks de flexibele methodiek zit er veel structuur in het systeem van GO! De leerlingen mogen pas verder als ze een trede, een stap beheersen. Dat bepaalt het tempo van de voortgang in het proces. Het is net als bij zwemles: wanneer je het drijven niet beheerst, krijg je nooit de zwemslag onder de knie."

Erik Dijkstra, projectleider GO! in Grijpskerk

Bij GO draait alles dus om de leerling. Ieder kind is immers uniek. Elk kind heeft recht op uitdaging, om te leren, om tot het uiterste van zijn of haar kunnen te gaan. GO leert leerlingen hun talenten, eigen grenzen en daarmee zichzelf te ontdekken. We laten leerlingen in een veilige en duidelijke structuur groeien naar verantwoordelijkheid en een toekomst in de maatschappij.

Persoonlijke coach

Iedere leerling krijgt een persoonlijke coach die hem of haar begeleidt bij het plannen van de lesstof en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Op deze manier leert de leerling stapsgewijs te werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling. Iedere week heeft hij/zij een persoonlijk gesprek met zijn/haar coach, waarbij aan de hand van een logboek, wordt teruggeblikt en afspraken worden gemaakt over nieuwe leeractiviteiten om zijn/haar leerdoelen te bereiken.

Bewezen effectief

De richting die de locaties Kollum en Grijpskerk opgaan met GO is geïnspireerd op Kunskapsskolan, een Zweeds onderwijsconcept. Kunskapsskolan (letterlijk: kennisschool) is een Zweedse onderwijsorganisatie voor gepersonaliseerd leren die al ruim 20 jaar in meerdere landen scholen runt of ondersteunt met gepersonaliseerd onderwijs en daar betere resultaten mee haalt dan het reguliere onderwijs. Leerlingen die in Zweden op deze manier leren, halen veel vaker op een hoger niveau een diploma dan ze van tevoren hadden gedacht. Niet voor niets is een veertigtal scholen in Nederland nu bezig met het ontwikkelen van gepersonaliseerd onderwijs. En vanaf volgend schooljaar dus ook het Lauwers College.

Meer informatie over GO!

Voor leerlingen die nu in groep 8 van de basisschool zitten (en hun ouders), organiseren we doedagen, voorlichtingsavonden en open dagen. Natuurlijk vertellen we ze daar alles over GO!

Vragen?

Wilt u nog meer weten over dit nieuwe onderwijsconcept? Neemt u dan contact op met Sjoerd de Jong, directeur van onze scholen in Grijpskerk en Kollum of met de projectleiders op de scholen. De contactinformatie vindt u hiernaast.