<

Onderbouw

Leerlingen komen in het voortgezet onderwijs eerst in de onderbouw terecht. We bieden twee varianten van de onderbouw aan: een eenjarige onderbouw in Buitenpost en een tweejarige onderbouw in Grijpskerk en Kollum. Beide routes hebben hun eigen voordelen.

De tweejarige periode geeft de leerling meer tijd om te wennen aan de nieuwe school en het nieuwe onderwijs. Omdat we de keuze voor het schooltype uitstellen tot het einde van de tweede klas, kunnen we de leerling langer begeleiden naar het meest passende onderwijs. 

De eenjarige onderbouw in Buitenpost biedt leerlingen het voordeel dat ze vanaf klas 2 op mavo, havo- of vwo-niveau les krijgen. Het eerste jaar worden ze daarop voorbereid. We besteden daarin bijvoorbeeld veel aandacht aan (leren) samenwerken, leren studeren en huiswerk maken. In Buitenpost kunnen leerlingen die geplaatst zijn in mavo 1, met een mavo+ advies deelnemen aan het plusprogramma om daarmee kans te maken op de doorstroom naar havo 2.

De onderbouwklassen op alle scholen hebben een (leerjaar)coördinator. Die houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de leerlingbegeleiding. De (leerjaar)coördinator is na de coach het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

Overstappen
Leerlingen kunnen bij ons in de eerste twee jaar gemakkelijk overstappen van het ene type onderwijs naar het andere. We kijken daarbij niet alleen naar de leerprestaties, maar ook naar de leerhouding. Uiteraard gebeurt een eventuele overstap in goed overleg met de leerling en de ouders. Over de overgang naar de bovenbouw wordt u tijdens informatieavonden voor ouders uitgebreid geïnformeerd.