<

Contact bestuur en staf

In Buitenpost werkt ons bestuur en staf: personeelszaken, administratie, financiën, ICT, communicatie en kwaliteitszorg. 

Bezoekadres

De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postbusadres

Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Bel of mail ons

tel (0511) 54 24 15
mail info@lauwerscollege.nl

mail ons

Gerard Janze (afk: Janze)
Directeur-bestuurder
e-mail: gjanze@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415