<

Fierder Onderwijs Centraal

Per 1 augustus 2022 is het Lauwers College bestuurlijk gefuseerd met het Dockinga en CSG Liudger. Samen vormen we Fierder Onderwijs.
De locaties kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen:

Bestuurs- en managementondersteuning | Personeels- en financiële administratie | HRM | Onderwijs en kwaliteitszorg | ICT | Communicatie | Facilitair en boekenfonds | Expertisecentrum

Bezoekadres Fierder Onderwijs Centraal, locatie Buitenpost

De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost 

(0511) 54 24 15
info@lauwerscollege.nl

Postadres
Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

mail ons

Rombout de Wit (afk: wtr)
Directeur-bestuurder
e-mail: rdewit@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Koen van der Drift
voorzitter ad interim College van Bestuur
e-mail: drk@dockinga.nl
telefoonnummer: 0511-542415