<

Fierder Onderwijs Centraal

Per 1 augustus 2022 is het Lauwers College bestuurlijk gefuseerd met het Dockinga en CSG Liudger. Samen vormen we Fierder Onderwijs.
De locaties kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen:

Bestuurs- en managementondersteuning | Personeels- en financiële administratie | HRM | Onderwijs en kwaliteitszorg | ICT | Communicatie | Facilitair en boekenfonds | Expertisecentrum

Bezoekadres Fierder Onderwijs Centraal

Leerweg 1
9202 LE Drachten

(0512) 305 700
info@fierderonderwijs.nl 

Postadres
Postbus 715
9200 AS Drachten

mail ons

Jacoba Posthumus
Lid College van Bestuur
e-mail: jacobaposthumus@fierderonderwijs.nl

Wim-Jan Renkema
Voorzitter College van Bestuur
e-mail: wimjanrenkema@fierderonderwijs.nl