<

Contact Kollum

Bezoekadres

Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum

Postbusadres

Postbus 3
9290 AA Kollum

Bel of mail ons

tel (0511) 45 29 00
mail kollum@lauwerscollege.nl

mail ons

Jannie de Vries (afk: vr)
Directeur locatie Kollum coördinator klas 1 en 2
e-mail: jadevries@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-452900

Kevin Merkus (afk: mk)
Docent maatschappijleer en coördinator klas 3 en 4
e-mail: kmerkus@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-452900