<

Gepersonaliseerd onderwijs (GO!)

  • Wil jij graag op je eigen niveau werken?
  • Durf jij zelf verantwoordelijkheid te nemen op school?
  • Wil jij zelf bepalen hoe en wanneer je je leerdoelen behaalt?
  • Wil jij je talenten verder ontwikkelen?

Dan is GO! voor jou!

Wat is GO?

GO betekent gepersonaliseerd onderwijs. Op onze school in Grijpskerk krijg je precies aangeboden wat je nodig hebt. Bij elk vak werk je op jouw eigen niveau. Je coach en andere docenten houden goed in de gaten hoe je het doet. Als zij denken dat je een hoger niveau aankunt, mag je dat proberen. En heb je juist wat moeite met bepaalde leerstof? Dan helpen we je daar extra bij.

Jij staat dus centraal. Met GO! bepaal je je eigen leerroute, met hulp van je coach. Het uitgangspunt is jouw basisniveau. Dit is het advies dat je hebt gekregen op de basisschool: vmbo kader- of beroepsgericht, mavo, havo of vwo. Alles is erop gericht om een diploma op dit niveau te halen. Maar we gaan je ook helpen de vakken waar je écht talent voor hebt op een hoger niveau af te sluiten. Eruit halen wat erin zit – dat is eigenlijk de kern van GO!

Ontwikkel je talent, samen met je coach

Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. Daarom krijg je een persoonlijke coach. Iedere week heb je een gesprek met je coach. Je bespreekt samen hoe het gaat op school, zowel in de lessen als daarbuiten. Door telkens weer nieuwe leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen, bepaal je samen een leerroute die aansluit bij jouw doelen.

Natuurlijk betrekken we ook je ouders daarbij. We nodigen hen een paar keer per jaar uit om samen met jou en je coach te praten over hoe het met jou gaat op school. Zo kunnen ook zij jouw leerproces goed blijven volgen.

Ondanks de flexibele methodiek zit er veel structuur in het systeem van GO! De leerlingen mogen pas verder als ze een trede, een stap beheersen. Dat bepaalt het tempo van de voortgang in het proces. Het is net als bij zwemles: wanneer je het drijven niet beheerst, krijg je nooit de zwemslag onder de knie.

Erik Dijkstra, projectleider GO! in Grijpskerk

Eigenaarschap

In de online Learning Portal op je eigen Chromebook staat jouw agenda. Daarin plan je wanneer je aan welke leerdoelen gaat werken en hoeveel tijd je daarvoor nodig denkt te hebben Je krijgt hierbij hulp van je coach en de vakdocenten. Door zelf keuzes te maken en het leren plannen van je schoolwerk ben je eigenaar van je eigen leerproces.

In de Learning Portal plaats je ook verslagen van je coachgesprekken met je coach. Samen evalueren jullie de afgelopen week. Wat ging er goed? En wat kan beter? Hoe heb je zaken aangepakt en wat ga je volgende week doen? Van deze gesprekken maak je zelf een kort verslag. Het gaat tenslotte om jouw eigen leerproces.

Door het gebruik van je agenda en de verslagen van je coachgesprekken kun je precies zien hoe jouw leerproces verloopt.

Meer informatie over GO!

Voor leerlingen die nu in groep 8 van de basisschool zitten (en hun ouders), organiseren we doedagenvoorlichtingsavonden en open dagen. Natuurlijk vertellen we ze daar alles over GO!

Vragen?

 Wilt u nog meer weten over dit nieuwe onderwijsconcept? Neemt u dan contact op met één van de GO! projectcoördinatoren.