<
Grijpskerk Contact

Kollum

Praktische informatie

In de gekleurde knoppen vind je een aantal snelle links, waaronder een link naar de schoolgids, met praktische informatie over onze school. 

Ben je nieuw op het Lauwers College?

Leuk dat je geïntresseerd bent in onze school! Lauwers College Kollum is een praktijkgerichte, kleinschalige en gezellige school. Bij ons op school geloven we in de kracht van samen groeien. Je leert van elkaar en de wereld om je heen.  

Haal het beste uit jezelf!

Waar het ons om gaat, is dat jij het beste uit jezelf kunt halen. We hebben bijvoorbeeld ‘Switch’ voor als je het even niet redt in de klas. Je gaat dan naar iemand die naar je luistert en die je helpt met het schoolwerk. Voor ons is school trouwens veel meer dan leren alleen, dus we doen ook veel leuke dingen samen buiten de lessen of zelfs buiten de school.

Praktijkgericht vmbo

Wij zijn een praktijkgericht vmbo. In alle leerwegen van het vmbo maakt een praktijkgericht vak onderdeel uit van het lesrooster. In de onderbouw kun je je praktisch oriënteren op de verschillende beroepen en opleidingen. En in de bovenbouw kies je een beroepsgericht praktijkvak. Je kunt uit veel praktijkvakken kiezen en examen doen in de technische profielen (bouw, hout, metaal, installatie, enz.) en de profielen zorg & welzijn en sport & dienstverlening. 

Burgerschapsvorming en levensbeschouwing

Levensbeschouwing en burgerschapsvorming zijn belangrijke onderdelen van ons onderwijsprogramma. We stimuleren je om kennis te maken met de omgeving en hier een bijdrage aan te leveren. Dit doen we tijdens de lessen, projecten, stages en overige activiteiten.

Deze opleidingen hebben we voor jou in Kollum: