<

Contact Buitenpost

Bezoekadres

De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postbusadres

Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Bel of mail ons

tel (0511) 54 24 15
mail buitenpost@lauwerscollege.nl

mail ons

Gretha Dam
Directeur locatie Buitenpost en a.i. teamleider havo
e-mail: gdam@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 57 31 09 86

Willie Donker (afk: Don)
Teamleider vwo
e-mail: wdonker@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 26

Eelco van der Kooi (afk: kooi)
Teamleider mavo
e-mail: evdkooi@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 15 82 30 39