<

Contact Buitenpost

Bezoekadres

De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postbusadres

Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Bel of mail ons

tel (0511) 54 24 15
mail buitenpost@lauwerscollege.nl

mail ons

Gretha Dam
Directeur locatie Buitenpost
e-mail: gdam@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 57 31 09 86

Willie Donker (afk: Don)
Teamleider vwo
e-mail: wdonker@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 26

Sjouke Visser (afk: vrs)
Teamleider havo
e-mail: svisser@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 0612687961

Henk Numan (afk: nnh)
Teamleider mavo
e-mail: hnuman@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0638041388

Marije Bijma-Pasma (afk: bp)
Ondersteuningscoördinator
e-mail: mbijma@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Gerwald de Boer (afk: bg)
Ondersteuningsfunctionaris en leerjaarcoördinator havo 2-3
e-mail: gdeboer@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Anne Gosse Damstra (afk: da)
Ondersteuningsfunctionaris havo 4-5 en leerjaarcoördinator havo 4
e-mail: agdamstra@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415

Hendrik van Doezum (afk: Doezum)
Coördinator onderwijsvernieuwing
e-mail: hvdoezum@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415