<

Contact Buitenpost

Bezoekadres

De Hoefslag 40
9285 RV Buitenpost

Postbusadres

Postbus 41
9285 ZV Buitenpost

Bel of mail ons

tel (0511) 54 24 15
mail buitenpost@lauwerscollege.nl

mail ons

Gretha Dam
Directeur locatie Buitenpost
e-mail: gdam@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 57 31 09 86

Willie Donker
Teamleider vwo
e-mail: wdonker@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 26

"Meer dan het verleden ben ik geïnteresseerd in de toekomst, want daarin gaan wij met zijn allen leven."

Lysbeth Brouwer
Teamleider havo
e-mail: lbrouwer@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 16

Christel van der Meer
Decaan mavo en vwo en a.i. teamleider mavo
e-mail: cvdmeer@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415 of 06 21 12 49 18