<

OPM@@T in Buitenpost

Buitenpost, 10 december 2019

Dit schooljaar zijn we begonnen met OPM@@T, een nieuwe vorm van ons onderwijs.  

VISIE

Het Lauwers College biedt uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om bij iedere leerling ‘er uit te halen wat er in zit’. In ons onderwijs zijn de begrippen maatwerk en keuzemogelijkheden leidende begrippen in verbinding met de thema’s ambitie, duurzaamheid en ondernemerschap.

OPM@@T

We geven inhoud en vorm aan onze visie met het nieuwe onderwijs van OPM@@T. Met het nieuwe onderwijs kunnen de leerlingen ‘s middags kiezen uit allerlei mogelijkheden qua maatwerk en hebben ze de ruimte hun talenten te ontwikkelen. Met OPM@@T zorgen we ervoor dat ons onderwijs beter aansluit bij het basisonderwijs en dat we onze leerlingen tevens goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.

Vanuit de gedachte van talentontwikkeling en keuzevrijheid is een meer gepersonaliseerd rooster gecreëerd. De onderdelen van het gepersonaliseerde rooster maken het mogelijk dat leerlingen meer keuzevrijheid hebben en hierdoor beter in kunnen schatten bij welke vakken hun kwaliteiten en hun verbeterpunten zitten.
Elke leerling heeft een eigen coach binnen een coachgroep. Een coachgroep bestaat uit ongeveer 16 leerlingen, zodoende heeft de coach voldoende tijd voor iedere leerling. De coach gaat met leerling in gesprek om hem of haar te leren kennen en samen op zoek te gaan naar de kwaliteiten en verbeterpunten. Vanuit deze band kan de coach de leerlingen begeleiden bij het maken van keuzes (binnen het gepersonaliseerde rooster) en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de onderwijsvernieuwing. In samenhang met goede vaklessen en persoonlijke aandacht kan talentontwikkeling leiden tot meer motivatie en een plezieriger schoolervaring. De talentonwikkeling vindt plaats in de normale vaklessen en de flexuren, maar voornamelijk in de LC-STARtime. Bij deze lessen staat talentontwikkeling centraal. De leerling heeft de keuzevrijheid om zelf een LC-STARtime uit te zoeken en de coach zal hem of haar hierin ook begeleiden.