<

Informatieavond examenklassen 8 september 2021

Het schooljaar 2021-2022 is gestart. Uw kind is begonnen aan het examenjaar, een heel belangrijk jaar waarin het behalen van het diploma een centrale plaats inneemt.

In het jaaroverzicht heeft u kunnen zien dat de informatieavond voor ouders en verzorgers gepland staat op woensdag 8 september aanstaande. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze avond. Het doel van de avond is om u informatie te geven over het examenjaar en om kennis te maken met de mentor van uw kind, en daarnaast natuurlijk ook met andere ouders en verzorgers.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen wij u weer fysiek uitnodigen op school, vanzelfsprekend met inachtneming van de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondneuskapje bij verplaatsing in de school. Door de mentorgroepen op verschillende momenten te laten starten en het gebruik van de grootste ruimtes houden wij rekening met de geldende maatregelen.

We starten de avond met een centrale bijeenkomst. Daarna bespreekt de mentor een aantal belangrijke zaken met u, waaronder de organisatie van het examenjaar en de rol van de school en ouder(s)/verzorger(s) in de begeleiding van uw zoon/dochter. 

Wij verzoeken u vriendelijk om, in het kader van de coronabeperkingen en –maatregelen, slechts met één ouder/verzorger naar school te komen.

Wij ontvangen u graag aan, De Hoefslag 40 te Buitenpost. In de brief die u heeft ontvangen staat de starttijd genoemd. 

Mocht u om welke reden dan ook niet aanwezig zijn bij de informatieavond, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor. In ieder geval wordt de behandelde informatie digitaal naar u verstuurd.