<

Campus Kollum

Het Lauwers College Kollum is gevestigd in de nieuwe Campus Kollum; een modern gebouw met daarin de Bibliotheek, gemeenschapscentrum De Colle, Piter Jelles !mpulse Kollum en het Lauwers College.

Samen wonen, samen werken, samen leven

De teams van de twee scholen zijn nog volop bezig met elkaar kennis te maken. We hebben ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn in hoe we over onderwijs denken. Daarom hebben we samen een pedagogisch-didactische visie en onderwijsambitie kunnen formuleren. Hierin hebben we vastgelegd hoe we met elkaar en de leerlingen omgaan en hoe we ons onderwijs willen vormgeven. En dat is fijn, want nu we samen wonen, zullen we ook meer moeten samen werken. We zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Praktische zaken

Samen leven heeft ook invloed op allerlei praktische zaken. In Campus Kollum gaan we letterlijk door één deur en maken we gebruik van dezelfde ruimtes en leslokalen. Daarom stemmen we onze lesroosters op elkaar af en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Dat schept duidelijkheid, voor onze leerlingen en voor onszelf.

We versterken elkaar

Ook al wonen en leven we samen, we blijven ook gewoon twee aparte scholen. Het Lauwers College de christelijke school voor mavo en vmbo in alle richtingen en !mpulse Kollum de openbare school voor mavo, havo en vwo. Elke school heeft zijn eigen onderwijsconcept: !mpulse is een onderwijsconcept van OSG Piter Jelles en het Lauwers College heeft GO! Daar verandert niets aan. Samen hebben we wel een heel breed onderwijsaanbod waarin we elkaar, door samen te werken, kunnen versterken. Dat zien we als een unieke kans, voor ons als school, maar ook voor onze leerlingen.

Volop kansen voor iedereen

Op Campus Kollum heb jij als leerling volop kansen om je talenten te ontwikkelen. Voor de invulling van de flexuren kun je kiezen uit leuke workshops van beide scholen. Denk aan programmeren, werken met robots, fotografie, dans, lassen, sport, metselen, schilderen, Spaans enzovoort. Ook buiten de lessen werken we samen. Samen excursies, schoolfeesten of sportdagen organiseren, thema-avonden voor ouders, met z’n allen naar het theater …

Kleinschalig en Persoonlijk

Beide scholen worden gewaardeerd om hun kleinschaligheid en persoonlijk contact met leerlingen en hun ouders. Iedereen kent elkaar en krijgt daardoor volop aandacht. Campus Kollum is een groot gebouw en er zijn meer leerlingen en teamleden bij elkaar. Toch blijven we twee kleine scholen die de persoonlijke aandacht en het contact met elkaar belangrijk vinden.