<

Lauwers College succesvol met @havo-programma

Buitenpost, 21 januari 2022

Het speciale programma van het Lauwers College voor een betere doorstroom van mavo/tl-leerlingen naar de havo is een succes. De leerlingen hebben baat bij de extra begeleiding en pakken het ook goed op. ,,Het is een waardevol steuntje in de rug.”

Soms weten leerlingen zelf niet wat ze allemaal kunnen en waartoe ze in staat zijn, aldus de groep docenten rond het @havo-programma. Voor ouders en leerlingen van alle scholen uit de regio die overwegen om een overstap naar de havo te maken, houdt het Lauwers College op woensdag 3 februari een online-informatiebijeenkomst over @havo. Op deze avond zullen ook leerlingen die het @havo-programma volgen, vertellen over hun ervaringen.

Het Lauwers College kwam drie jaar geleden in actie om leerlingen met een mavo/tl-diploma enthousiast(er) te maken voor een havo-vervolg. Voor veel leerlingen is de stap van de mavo naar de havo een lastige, was en is de ervaring ook op de christelijke scholengemeenschap met vestigingen in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk.

Door ondersteuning op tal van terreinen aan te bieden, moeten mavisten de overstap naar de havo succesvol kunnen maken, is de overtuiging van het Lauwers College. Het gaat hierbij om coaching bij leervaardigheden en bij aspecten als planning, huiswerk maken, ambitie, motivatie, zelfstandigheid en discipline. Knelpunten kunnen zo op een juiste manier worden getackeld, stelt de school over de werkwijze.

Dat het doorstroomprogramma effect heeft, blijkt uit het feit dat veel mavisten het de laatste schooljaren heel goed doen op de havo. ,,86% van de mavisten stroom in één keer door naar havo 5”, aldus Van der Hoek over het succes. ,,De persoonlijke aandacht betaalt zich uit. Dat geeft vertrouwen.” Er zit een enorme potentie in de leerlingen. Het is mooi om deze kansen te benutten”, aldus coach Marco Veenstra, die voordat hij havo-docent werd jarenlang op de mavo lesgaf.

Meer informatie over het @havo-programma is te vinden op de website www.lauwerscollege.nl/van-mavo-naar-havo. We stellen het op prijs dat leerlingen en/of ouders zich aanmelden voor de infoavond op 3 februai. Dat kan via genoemde link.

Voor de komende maand staat er ook nog een @havo-doemiddag op het programma. Op woensdag 7 februari zijn leerlingen welkom op de Hoefslag 40 en vertellen we wat het Lauwers College allemaal te bieden heeft. Er wordt onder meer informatie gegeven over het @havo-programma. Ook zijn er diverse workshops over nieuwe vakken die leerlingen op de havo kunnen kiezen en geeft de decaan uitleg over de verschillende profielen. Aanmelding voor de doedag wordt op prijs gesteld.