<

Nieuws vanuit het decanaat

Buitenpost, 15 februari 2022

Vanuit het decanaat lopen er momenteel veel activiteiten. Zowel rondom de derde klassen als de examenklassen.

Derde klas

De leerlingen uit de derde klas mavo, havo en vwo moeten hun profiel kiezen. In deze periode vinden de decaanlessen over de profielen plaats. De ouderavond over de profielkeuze heeft inmiddels ook plaatsgevonden en over een paar weken ontvangen de leerlingen de persoonlijke adviezen van de vakdocenten. Op de vakkenmarkt die gepland stond voor 8 februari zouden leerlingen en ouders/verzorgers zich kunnen laten informeren over de vakken in de bovenbouw en de inhoud van deze vakken. Maar deze activiteit kon helaas niet doorgaan.

Alternatief voor vakkenmarkt.

Om toch de informatie over de vakken beschikbaar te stellen hebben de vakken uit de bovenbouw informatie aangeleverd en deze informatie is sinds kort beschikbaar op de website. Het gaat om informatieve teksten, maar onder andere ook filmpjes en power-points. Er is informatie te vinden over de vakken die de leerling nu al volgt, maar ook over nieuwe vakken, zoals maatschappijwetenschappen, bewegen, sport en maatschappij en bedrijfseconomie. Ook heeft de decaan het nodige aan informatie op de website te staan, bijvoorbeeld de profielformulieren, overzichten van toelatingseisen van het hbo en wo en tips bij het kiezen van het profiel. Allemaal bedoelt om te helpen bij een goede profielkeuze. Deze informatie is te vinden op de pagina van het decanaat.

Maar mochten er nog vragen zijn of behoefte aan informatie, dan kan er natuurlijk contact worden opgenomen.

Examenklas

De leerlingen in de examenklassen moeten een keuze maken voor een vervolgopleiding. Hierin zijn er voor de meeste leerlingen drie mogelijkheden.

  1. Naar MBO, HBO en WO. Belangrijk is dan om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Daarnaast dient er voor een bepaalde datum te zijn aangemeld. MBO moet voor 1 april en HBO en WO moet voor 1 mei. Aanmelden voor mbo-opleidingen gaat via de site van de opleiding. Aanmelding voor een hbo- of wo-opleiding gaat via Studielink. Op de site van de opleiding wordt de leerling automatisch doorgestuurd naar de site van Studielink.
  2.  Doorgaan binnen het Lauwers College. Er zijn elk jaar leerlingen die met een mavo-diploma de overstap maken naar havo en leerlingen die met een havo-diploma overstappen naar vwo.
  3. Een tussenjaar. Een mavo-leerling mag geen tussenjaar doen in verband met de leerplicht. Havo- en Vwo leerlingen mogen dat wel. Een tussenjaar kan in het buitenland (zowel studie als werk), maar ook vanuit thuis (bijvoorbeeld werk).

Corona, quarantaine, leerachterstanden en ook andere zaken hebben ervoor gezorgd dat veel leerlingen later zijn gaan nadenken over de keuze van vervolgopleiding. Toch begint bij steeds meer leerlingen het besef te komen, dat er gekozen moet worden. De laatste tijd zijn er dus ook steeds meer leerlingen die met de decaan in gesprek gaan.

Met vriendelijke groet,

Bert Kingma