<

De decaan en kiezen

Kiezen is voor de ene persoon lastiger, dan voor de andere persoon. De ene persoon twijfelt heel lang, terwijl anderen heel snel een knoop doorhakken. Er zijn personen die alle voors en tegen heel systematisch naast elkaar leggen en andere kiezen vooral op gevoel. En dan heb je ook personen die zich veel aantrekken van de meningen en adviezen van anderen en anderen die dat veel minder doen. Deze en andere keuzestijlen kunnen dan ook nog per situatie verschillen. De keuze voor welke kleren er die dag aangetrokken worden is voor de meeste mensen eenvoudiger dan de keuze bij de aankoop van een nieuwe auto.

Zo is het ook bij de keuze van profielen en vervolgopleidingen. Daar zijn ook veel verschillen in de keuzestijlen te ontdekken. De decaan probeert alle leerlingen hierbij te ondersteunen. Op het Lauwers College proberen we redelijk veel aandacht te besteden aan de begeleiding van deze belangrijke keuzes. Naast het voeren van individuele gesprekken worden er door de decaan ook keuzeactiviteiten op school (bijvoorbeeld Vakkenmarkt en Opleidingenmarkt) en buiten school (bijvoorbeeld bezoeken aan mbo-, hbo- en universiteit) geörganiseerd.

En natuurlijk kunnen leerlingen altijd langskomen voor gesprek of advies. En ook ouders/verzorgers zijn welkom.