<

Ouderraad

Elke locatie van het Lauwers College heeft een eigen ouderraad, de locatieouderraad (LOR). Op die manier willen we de ouders betrekken bij wat er gebeurt op school. Ouders en verzorgers kunnen via de LOR (maar ook via de medezeggenschapsraad) meedenken over zaken die belangrijk zijn voor hun kinderen.

De LOR is het aanspreekpunt voor alle ouders en voor de locatieleiding. De LOR:

  • geeft advies aan de ouders in de MR
  • stelt vragen aan de locatieleiding over de gang van zaken op school
  • informeert andere ouders, onder meer via nieuwsbrieven van het Lauwers College
  • helpt ouders in hun contacten met de school

Aanmelden

Hebt u een kind op het Lauwers College? Dan kunt u zich in principe aanmelden als lid van de LOR. We proberen er rekening mee te houden dat kinderen uit alle onderwijstypen (vmbo, havo en vwo) vertegenwoordigd zijn in de LOR.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Mail dan naar: