<

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. U kunt het MR-reglement opvragen bij de algemene administratie. Voorwaarde voor lidmaatschap van de MR is het respecteren van de grondslag en de doelstelling van de school.

Contact

De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom horen wij graag wat jullie mening is. Wij zijn bereikbaar via mzrlc@lauwerscollege.nl of schriftelijk via:

Medezeggenschapsraad Lauwers College
mevrouw L. Gravestijn
Postbus 3
9290 AA Kollum

Leden MR

(miv. augustus 2022)

Naam
Ouders:
Dhr. H. de Vries (B)
Dhr. G van den Poll (B)
Mevr. A.S. Bergsma (G)
Leerlingen:
A. van der Kiekenbelt (G)
C. van der Meulen (K)
Vacature voor Buitenpost
Docenten:
Dhr. G. Groenewold (K)
Dhr. R.T. Rooks (B)
Mevr. M. Steensma (K)
Mevr. T. Talsma (B)
Dhr. M. Brandsma (B)
Onderwijsondersteunend personeel:
Mevr. D. van der Slijk (B)
Mevr. J. van Kammen (B)

 

B = locatie Buitenpost

G = locatie Grijpskerk

K = locatie Kollum