<

Schoolmedezeggenschapsraad

Onze scholen hebben een schoolmedezeggenschapsraad (SMR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. U kunt het SMR-reglement opvragen bij de algemene administratie. Voorwaarde voor lidmaatschap van de SMR is het respecteren van de grondslag en de doelstelling van de school.

Contact

De SMR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en medewerkers van hun school. Daarom horen wij graag wat uw mening is. Wij zijn bereikbaar via smr@lauwerscollege.nl

 

Leden SMR

Buitenpost

Naam
Ouders:
Dhr. H. de Vries 
Dhr. G van den Poll 
Docenten:
Dhr. R.T. Rooks
Mevr. T. Talsma 
Dhr. M. Brandsma 
Leerlingen:
A. L. van der Heide
A. Huizinga
Onderwijsondersteunend personeel:
Mevr. D. van der Slijk 

 

Kollum

Naam
Leerlingen:
E. van der Let
Docenten:
Dhr. G. Groenewold 
Mevr. M. Steensma 


Notulen SMR Kollum

Hieronder vind je de notulen van de SMR-vergaderingen van Lauwers College Kollum.