<

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd te spreken over alle aangelegenheden op school. In sommige zaken heeft de raad recht van advies, in andere zaken instemmingsrecht. Dit is bij wet geregeld. U kunt het MR-reglement opvragen bij de algemene administratie. Voorwaarde voor lidmaatschap van de MR is het respecteren van de grondslag en de doelstelling van de school.

Contact

De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom horen wij graag wat jullie mening is. Wij zijn bereikbaar via msteensma@lauwerscollege.nl of schriftelijk, via de secretaris van de MR:

Medezeggenschapsraad Lauwers College
mevrouw M. Steensma
Postbus 3
9290 AA Kollum

Leden MR

(per 1 augustus 2017)

Naam Woonplaats
Ouders:  
Dhr. H. Haanstra (K)
 
Dhr. H. de Vries (B)  
Dhr. H. Hollander (B)  
Leerlingen:  
F. de Boer (B)  
J.A. Gutman (B)  
W. de Jonge (B)  
G. Krol (B)  
S. Merkus (K)  
Docenten:  
Dhr. H.S. de Vries (K), voorzitter Kollum
Mevr. M. Steensma (K), secretaris Drachten
Dhr. K. Merkus (G) Kollum
Dhr. E. de Boer (B) Surhuisterveen
Dhr. G. Tees (B) Grijpskerk
Dhr. R. Wassens (G) Groningen
Dhr. B. van Overveld (B) Garijp
Onderwijsondersteunend personeel:  
Mevr. D. van der Slijk (B) Warfstermolen
Mevr. J. van Kammen (B) Buitenpost
Vacature voor Kollum  
Adviseur  
Dhr. G. Janze Winsum

B = locatie Buitenpost

G = locatie Grijpskerk

K = locatie Kollum