<

Scholieren voelen zich prettig met GO!

Grijpskerk, 9 januari 2020

De leerlingen zitten lekker in hun vel, de resultaten zijn goed en er is sprake van een prima onderlinge sfeer. De uitdagende onderwijsmethode GO! werpt op allerhande fronten vruchten af op het Lauwers College in Grijpskerk. ,,Al die aandacht en het vertrouwen dat de kinderen krijgen; het is zeer waardevol.”

Met een brede glimlach vertellen de tweedejaarsleerlingen Dorien en Madelief over hun ervaringen op de locatie Grijpskerk van het Lauwers College. ,,Het is een fijne school waar we ons thuis voelen. Ook is er veel afwisseling met allerhande activiteiten en projecten.” Dat de beide meiden uit Zuidhorn het zo naar hun zin hebben, heeft te maken met de entourage én het vernieuwende onderwijsprogramma. ,,Daarbij mag je eigen keuzes maken en kun je ook je creativiteit kwijt. Dat is lekker werken.”

Dorien en Madelief, die een havo/vwo-opleiding volgen, kwamen in de zomer van 2018 naar de LC-locatie Grijpskerk. Op dat moment ging de school in de eerste klassen van start met gepersonaliseerd onderwijs, oftewel GO!. De methode is gebaseerd op het Zweedse model Kunskapsskolan. Er wordt maatwerk geleverd aan iedere leerling. Ook werken de kinderen bij elk vak op hun eigen niveau.

Anderhalf jaar na de introductie kijkt de school, die vmbo-, mavo en havo/vwo-onderwijs biedt, met een goed gevoel naar de ontwikkelingen rond GO!. ,,Elk proces begint met bijschaven. We zijn nu aan het uitbouwen”, aldus docent en coördinator onderbouw  Mark van Dijk. Ervaringen van elders worden benut om de onderwijsmethode straks ook in de bovenbouw toe te passen. ,,Er is volop uitwisseling. Van waardevolle tips kunnen wij ook weer leren.”

Eén van de ‘mooie aspecten’ van GO! zijn de tussenbeoordelingen die leerlingen krijgen, stelt Van Dijk. Deze krijgen ze van hun docenten en bespreken ze met hun coach, waarmee de scholieren elke week een kwartier lang een persoonlijk gesprek hebben. De feedback zorgt er mede voor dat de kinderen zich de materie beter eigen kunnen maken. ,,De leerlingen vinden dat heel prettig.”

De een-op-een-gesprekken worden sowieso door de scholieren op prijs gesteld, weet docent en coach Erik Dijkstra. Als projectleider maakte Dijkstra alle stappen rond het gepersonaliseerd onderwijs op de LC-vestiging Grijpskerk van nabij mee. In z’n geschiedenislessen ziet hij de leerlingen op ontdekkingsreis door de stof gaan. ,,Het is geweldig hoe ze met het vak bezig zijn en zelf op onderzoek uitgaan.”

Dat het wekelijkse coachgesprek een waardevol moment is, wordt door Dorien en Madelief beaamd. Behalve het onder de loep nemen van schoolzaken zoals te behalen leerdoelen en planning, komen ook tal van andere aspecten aan de orde. ,,Er wordt van alles besproken, ook dingen die je als tiener bezighouden. Het is heel plezierig dat er aandacht is voor de persoon.” Ook vinden er klassikaal gesprekken plaats. ,,Deze zorgen voor een sterke(re) groepsbinding.”

Als moeder van een eerstejaarsleerling herkent Judith Elzer uit Tolbert zich in de geschetste ervaringen met GO! Uiteraard via de nodige oriëntatie, maar vooral ook door de goede berichten van andere ouders kwam haar dochter Julia op het Lauwers College in Grijpskerk terecht. ,,Vanaf week één was ze meteen super enthousiast. Deze school past helemaal bij haar en ze voelt zich veilig”, aldus Elzer die grote waarde hecht aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. ,,Dat staat bij mij bovenaan.”

Elzer, die ook in de klankbordgroep GO! zit, vindt het geweldig dat haar dochter de gelegenheid krijgt om ‘zichzelf te ontdekken’ op de middelbare school. Dat ze daar als ouder deelgenoot van mag zijn, stelt ze zeer op prijs. De zogeheten LOC-gesprekken - waarbij LOC staat voor Leerling Ouder Coach - dragen daar ook aan bij. Elzer: ,,De betrokkenheid is groot en de lijnen zijn kort. Dat is allemaal heel plezierig.”