<

Tips bij het kiezen

Welke vakken zijn handig om te kiezen? Dat is een belangrijke vraag. Een van de antwoorden op deze vraag is natuurlijk dat een vak je natuurlijk wel genoeg moet liggen om er het examen mee te halen.

Maar ook is het belangrijk te kijken naar welke richtingen je interessant vindt en welke vakken daarvoor nuttig of noodzakelijk zijn. Over de noodzakelijke vakken en de toelatingseisen is informatie te vinden in het andere tabblad. Toch is er in bredere zin het een ander te zeggen over vakken die handig zijn om te kiezen.

Per onderwijstype zijn een tweetal documenten te vinden die interessant kunnen zijn bij de keuze van vakken.

Eén document gaat over (algemene) tips bij de vakkenkeuze en het tweede document gaat over de vakken die nuttig zijn bij interesse voor bepaalde richtingen.

Er is ook een document met tips voor leerlingen in mavo-3 die na mavo eventueel nog zouden willen overstappen naar havo.