<

Vraag Aardrijkskunde, mens en maatschappij, geschiedenis

In welk jaar kreeg de Europese Unie zijn huidige naam?