<    

Leren op een andere manier

Projectweken - Grijpskerk

Kijk jij uit naar de vakantie? In Grijpskerk kijken we ook uit naar de weken ervoor. Dan zijn er bij ons op school namelijk projectweken. In deze weken is echt alles mogelijk. We gaan op excursie, bezoeken musea en theaterstukken, maken zelf raps of stop-motionfilms, of we maken een moderne replica van De Nachtwacht op Instagram. Om het hoofd lekker leeg te maken, organiseren we in deze weken ook verschillende sportdagen. En in de natuurweek leren we over ons voedsel, doen we proefjes en gaan we letterlijk de natuur in.

Zo leren we van alles op een andere manier en kunnen we wat we geleerd hebben in de praktijk zien en ervaren. De vrije en gezellige sfeer die er in de school rond dwarrelt, maakt de projectweken tot een groot succes!