<    

Slagen voor het eindexamen dit jaar ‘wereldprestatie’

Nathalie Slagter - Leerling klas havo 5 - Buitenpost

Vertrouwen in een positieve afloop heeft ze. In de aanloop naar het eindexamen staat Nathalie Slagter er goed voor. De havo-5-leerling hoopt na de zomer in Groningen met een hbo-opleiding fysiotherapie te kunnen beginnen. ,,Dat zou heel erg mooi zijn. Ik vind het leuk om met mensen te werken en ze te helpen weer beter en krachtiger te worden.”

Mede door de goede uitgangspositie - ,,alleen Engels ligt mij een beetje moeilijk” - kiest Nathalie ervoor in mei alle examens in het eerste tijdvak te maken. ,,Dan heb ik het allemaal meteen maar gehad.” De hoeveelheid stof die ze in totaal moet leren, is daarnaast ook niet dusdanig veel dat spreiding noodzakelijk is, vertelt de achttienjarig inwoonster van Surhuisterveen.

De soepelere exameneisen bieden de kandidaten onder meer de mogelijkheid de toetsen te verdelen over twee tijdvakken. Dat er bij het komende centraal eindexamen sprake is van minder strenge voorwaarden, is in de ogen van Nathalie terecht. ,,Zo heeft iedereen kans om het goed te maken. Door corona hebben wij én in havo 4 én in havo 5 veel gemist. Gelet op deze omstandigheden is het een wereldprestatie om voor het examen te slagen.”

De eerste twee jaren volgde Nathalie voortgezet onderwijs in haar woonplaats Surhuisterveen, op scholengemeenschap Singelland. Na TL-plus in klas één maakte ze de overstap naar havo. Om deze opleiding te kunnen blijven doen, moest ze in het derde jaar kiezen voor een andere locatie, omdat Singelland in Surhuisterveen geen havo-bovenbouw aanbiedt. Dat werd het Lauwers College in Buitenpost. ,,Dit leek mij de leukste school om de havo af te maken.”

Haar verwachtingen over het Lauwers College kwamen ook uit. ,,Iedereen gaat hier goed met elkaar om en probeert elkaar te helpen. Niemand wordt buitengesloten.” Op het onderwijsvlak was het flink aanpoten geblazen. Een ‘verkeerd pakket’ (Natuur & Gezondheid) met een extra vak bleek in havo 4 bovendien iets teveel van het goede. De switch naar Economie & Maatschappij pakte in het tweede jaar havo 4 prima uit waardoor ze succesvol doorstoomde naar de eindexamenklas.

Net als aan het einde van het vierde leerjaar had de coronacrisis behoorlijk invloed op de gang van zaken in havo 5. De eerste lockdown vlak na het uitbreken van de pandemie in maart 2020 staat Nathalie nog helder voor de geest. Op dat moment was het online onderwijs, waarmee ze goed uit de voeten kan, nog volop in ontwikkeling. ,,Je zat thuis maar een beetje niks te doen. Ik wilde toen weer heel graag naar school toe. Alles viel weg, ook de sociale contacten.”

Een activiteit waarbij Nathalie zich nog wel volop kon uitleven, was haar baan bij de Action in Surhuisterveen. ,,Ik mocht daar veel uren maken. Het was er ook hartstikke druk; iedereen kwam naar de winkel om van alles in te slaan. Bij de Action is het lekker werken met hele leuke collega’s.”

Nathalie hoopt van harte dat er de komende periode een (verdere) afschaling van de maatregelen komt. ,,Je mist gewoon heel veel dingen. In de coronatijd ben ik achttien geworden. Normaal hou je dan een lekker feestje. Nu kon dat niet.” Ook op buitenschoolse activiteiten rustte een taboe. ,,Het is momenteel een saai schoolleven.” Krap een jaar voor het uitbreken van de pandemie beleefde Nathalie nog wel een schoolexcursie naar het Marokkaanse Marrakesh. ,,Dat was geweldig. Ik was heel erg blij dat ik was ingeloot. Normaal gesproken ga je daar niet zo snel naar toe.”

Door de beperkingen zat een fysiek bezoek aan de Hanzehogeschool in Groningen er ook nog niet in. Nathalie heeft zich er ingeschreven voor fysiotherapie en is na de loting - net - op de reservelijst terechtgekomen. ,,Hopelijk kom ik er nog bij; het is dé opleiding die ik graag wil doen. En anders is er plan B: ergotherapie.”

Bij de vervolgstudie is het de bedoeling dat Nathalie heen en weer gaat pendelen tussen Surhuisterveen en Groningen. ,,Ik ben op de helft van m’n rijlessen en dat gaat goed. Op 3 mei is het theorie-examen. Misschien kan ik na de zomer met de auto naar school.”