<    

Aardrijkskunde in de praktijk

Mathijs, Jens, Thomas en Douwe David - Leerlingen klas 2 havo/vwo - Buitenpost

Mathijs, Jens, Thomas en Douwe David zitten in de tweede klas havo/vwo. “We hebben nu een tussenuur omdat onze docent godsdienst ziek is. Vinden we helemaal niet erg, kunnen we even kletsen.” De heren zijn op het Lauwers College terecht gekomen omdat ze er al mensen kenden; broers, zussen en vrienden. En omdat de locatie Buitenpost een havo/vwo heeft. Thomas en Douwe David willen graag naar het vwo, want ze willen naar de universiteit. ”We weten nog niet wat we gaan studeren.” Jens: “Ik weet ook nog niet wat ik na school wil doen. Mijn lievelingsvakken zijn Engels, natuurkunde en scheikunde, niet heel eenduidig dus”. Matthijs vindt wiskunde en Engels de makkelijkste vakken, maar weet niet of hij later iets met juist die vakken gaat doen. Thomas speelt cornet. “Dat ligt niet voor de hand. Maar door school heb ik het ontdekt. We hadden een concert en mochten allemaal verschillende instrumenten uitproberen. Heel leuk.” Douwe David is gek op aardrijkskunde: "Ook thuis kijk ik vaak in de atlas, zien waar landen liggen en dromen van verre reizen. Ik zei een jaar geleden voor de grap dat ik daarvoor een sponsor zocht. Mijn oom bood zich aan en nam me mee naar New York, een onvergetelijke aardrijkskundeles in de praktijk.”