<

Extra begeleiding bij overstap mavo naar havo

Marco Veenstra - Docent economie - Buitenpost

Het Lauwers College investeert in een betere doorstroming van mavo-leerlingen naar de havo. Onder meer extra persoonlijke begeleiding op meerdere vlakken moet voor een soepelere overstap zorgen.

Er zit een gouden potentieel in de kinderen. Dat moeten we niet verloren laten gaan.

In het afgelopen jaar zette het Lauwers College een plan op papier om leerlingen met een mavo-diploma enthousiast(er) te maken voor een havo-vervolg. ,,De praktijk leert dat er een gat tussen de beide opleidingen zit, waardoor de doorstroom hapert. Dat verschil willen wij overbruggen”, stelt docent en coach Marco Veenstra over de innovatieve stap.

Het plan, dat de titel @havo heeft gekregen, is ontwikkeld op basis van ervaringen uit de praktijk. ,,Wij zien dat de aansluiting op een aantal punten beter kan”, aldus Veenstra. Wanneer leervaardigheden en aspecten als huiswerk maken, ambitie, motivatie, zelfstandigheid, planning en discipline een boost krijgen, is de havo voor vele mavisten goed te doen, is de overtuiging van het Lauwers College. ,,Met een havo-diploma doorstromen naar het hbo is heel wat waard.”

Ook is er volop aandacht voor het welzijn van de scholieren. Het is zaak dat een leerling - in welke leerrichting of klas dan ook - lekker in zijn of haar vel zit, vindt het Lauwers College. De leerlingen met een mavo-diploma moeten zich helemaal thuis voelen op de havo, stelt Veenstra. ,,Daarbij kan en moet school ondersteuning bieden.” 

Een breed samengesteld team van medewerkers van het Lauwers College was betrokken bij de opstelling van @havo. Zij zijn eveneens nauw betrokken bij de uitvoering. De groep mavo-leerlingen die begin september op De Hoefslag in Buitenpost op de havo-tak is ingestroomd, heeft al te maken met de nieuwe aanpak. De helpende hand die de school deze groep van 25 leerlingen via persoonlijke coaching biedt, wordt op prijs gesteld, zo leren de eerste ervaringen. ,,Er is behoefte aan. Het is soms confronterend en even flink doorzetten, maar de leerlingen waarderen het wel.”

Als ervaringsdeskundige weet Veenstra dat onder meer het plannen bij een mavo-leerling wat meer voeten in de aarde heeft dan bij een havo-scholier. Veenstra gaf jarenlang les op de mavo. ,,Plannen is een aandachtspunt. Problemen worden vaak op de lange baan geschoven. Door ondersteuning te bieden, kan het op een juiste manier worden aangepakt. Daar heeft een ieder baat bij.”

Met @havo, waarbij een positieve benadering voorop staat, wil het Lauwers College ook de talrijke mogelijkheden en kansen die doorstroming naar deze leerweg biedt, naar de regio uitdragen. Bij bezoeken aan basisscholen en alle mavo’s in Noordoost-Friesland zal dit nadrukkelijk aan de orde komen.

We willen graag vertellen en laten zien wat we allemaal in huis hebben. Alle talent moet zoveel mogelijk worden ontplooid. Dat is in het belang van de kinderen én van de hele regio.

Om voor te sorteren op een overstap, geeft het Lauwers College leerlingen van mavo 3 en - 4 uit de héle regio de mogelijkheid zich vroegtijdig te oriënteren op het havo-onderwijs. Deze scholieren kunnen zich inschrijven voor workshops en meelopen in de havo-lessen. Ook ouders/verzorgers kunnen voor vragen bij het @havo-team terecht. Veenstra: ,,We pakken zelf de handschoen op met het minder lastig maken van de route van mavo-havo. Door op praktische wijze op hobbels in te spelen, is er veel te bereiken. Deze uitdaging gaan we graag aan.”

 

Meer weten over @havo? Neem een kijkje op deze pagina