<

Joukje-Hiltsje zet de turbo in het examenjaar in

Joukje-Hiltsje Wouda - Leerling klas vmbo 4 - Buitenpost

Joukje-Hiltsje Wouda (17) sluit met de examens een turbulent jaar af. Door omstandigheden zat ze tot de kerst thuis. Vanaf januari moest ze alles uit eerste half jaar inhalen en tegelijkertijd alle nieuwe toetsen en opdrachten maken. Het lukte. Ze gaat zonder onvoldoendes het examen in. En wat blijkt: ze vond dit ook nog haar leukste schooljaar.

Volgens de basisschool kan ze de havo makkelijk doen, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

It wienen yn de earste klas allegear seiskes en de sifers gongen nei ûnderen. Yn it twadde jier bin ik dêrom nei TL gongen. Dat wie echt freewheele, en dochs helle ik it dat jier net. It wie wol de leukste groep dêr’t ik yn sitten ha...

Daarna zet ze een spurt in totdat er vorig jaar een kink in de kabel komt. Thuis kan ze dankzij het intensieve contact met de docenten veel huiswerk maken. Ze worstelt zich door de stof heen en schakelt in januari de turbo in als ze weer geregeld naar school gaat. De school geeft haar de ruimte om haar eigen plan te trekken. Die zelfstandigheid vindt ze prettig, het past bij haar.

De school krijgt mede door die begeleiding van haar een 8. Toch is het hier nu voor haar wel klaar en kijkt ze uit naar het vervolg: de 3-jarige mbo-opleiding Dierverzorging aan AOC Terra in Groningen. Ze zou graag in de paardensector willen werken, maar een specifieke opleiding in die richting vindt ze een te smalle basis.

 Ik wol in wat bredere ûndergrûn hawwe, sadat ik letter bygelyks ek noch in hbo-stúdzje oppakke kin. Mar de kâns is wol hiel grut dat it wat mei bisten wurdt, want myn passy is hynders. Ik ryd al sûnt myn achtste.

In plaats van naar school fietst ze straks elke dag vanuit Kollumerpomp naar het station in Buitenpost. Op de fiets waar ze erg aan gehecht is geraakt, want hij is jarenlang gebruikt door beppe Joukje en beppe Hiltsje.  "Doe’t ik dizze in kear foar de gein út it hok pakte, fûn ik dat hy folle lichter fytste as myn eigen. Doe moast ús heit op myn fyts, mar hy fytst dochs hast noait!’’