<

Meer binding en saamhorigheid door hectische periode

Eelco van der Kooi - Teamleider mavo - Buitenpost

Met z’n allen de schouders eronder zetten en zo goed mogelijk door deze ‘hectische periode’ zien te komen. Eelco van der Kooi ziet bij een ieder een enorme drive om er het beste van te maken tijdens de coronacrisis. ,,Er is veel passie en enthousiasme”, aldus de teamleider mavo.

De lastige omstandigheden van de laatste weken zorgen er eveneens voor dat er meer binding en een grotere saamhorigheid ontstaat, ervaart Van der Kooi. Het bekoort de teamleider dat er ‘over de volle breedte’ oog voor elkaar is. ,,Er worden allerhande tips gegeven en trucs uitgewisseld”, illustreert hij met een voorbeeld de onderlinge hulpvaardigheid.

Videobellen gebeurt op de gekste tijdstippen om elkaar te (onder)steunen. Een ieder is zich bewust van het belang. We moeten het samen doen tegen deze onzichtbare vijand

In contact (blijven) staan met leerlingen, ouders en collega’s vindt Van der Kooi zeer belangrijk. ,,We willen een ieder blijven informeren over de stand van zaken. Er zijn best wel veel dingen nog onduidelijk en er zijn talrijke vraagstukken. Dit hebben we ook nog nooit meegemaakt; dit is uniek. We zijn met z’n allen zo in het diepe gegooid en hebben geen enkele voorbereiding kunnen treffen.”

Dat ‘op afstand’ met elkaar gecommuniceerd moet worden, is volgens de teamleider een extra hobbel. Het bewijst maar weer hoe waardevol het is om korte lijnen te hebben en elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten, stelt hij. ,,Ik ben veel liever op school. Daarnaast verschuift de grens tussen privé en werk. Dat is soms best wel lastig. Er is wat dat betreft ook een enorme waardering voor de ouders die met hun kinderen aan de slag gaan en structuur aanbrengen.”

Om uit deze coronacrisis te komen wordt een kwestie van de lange adem, is ook Van der Kooi duidelijk. ,,Het wordt een marathon. Het is lastig inschatten hoe het allemaal komt. De voortekenen wijzen op een gefaseerde afbouw van maatregelen na de meivakantie. We verwachten niet direct weer met alle reguliere lessen te kunnen beginnen. Wel starten we na de meivakantie met het afnemen van schoolexamens op school voor de examenklassen met het in acht nemen van de richtlijnen van het RIVM.”

Dat z’n eerste jaar op het Lauwers College door de coronacrisis een bovengemiddelde uitdaging zou worden, had Van der Kooi - uiteraard - nimmer kunnen bevroeden. Hij maakte medio 2019 de overstap van CSG Winsum (Gr) naar Buitenpost. De menselijke maat die hij op De Hoefslag aantrof, komt nu heel goed van pas.

We hebben gelukkig een fantastisch en leergierig team. Hoe we het allemaal doen, daar mogen we ontzettend trots op zijn.