<    

Dan spreken we af: dit blijft in lokaal 9

Christina de Boer - Docent Nederlands - Grijpskerk

“Ik ben gek op taal, lees heel graag en ik maak er zo nu en dan ook graag een showtje van. Omdat ik met kinderen wilde blijven werken na mijn baan bij de kinderbescherming, was het tien jaar geleden een logische stap om het onderwijs in te gaan. Ik had bedacht dat al die facetten die ik net noemde, voor mij in de klas bij elkaar zouden komen. En weet je, het pakt ook zo uit.

De opleiding heb ik in drie jaar afgerond met de LIO-stage in Buitenpost. Ondertussen gaf ik al een paar lessen in Grijpskerk. Meteen ook Basiskader. Die leerlingen staan vaak bekend als pittig, maar eigenlijk vind ik het de mooiste groep. Als ik ’s morgens binnenkom met een broek die ze niet mooi vinden, dan zeggen ze: "Mevrouw. Even over die broek. Die staat je niet". Die eerlijkheid, ik vind dat heerlijk. En ook als ik vraag wie er aan mijn laptop heeft gezeten, dan zijn ze ook sportief: "Sorry mevrouw!"

Laatst kwam ik na een vakantie vrolijk en uitgerust de klas in. Een paar leerlingen hadden geen leuke vakantie gehad en lieten binnen tien minuten de tranen stromen. Thuis loopt het niet lekker, verkering uit. Vervelend. Dat ze je dat toevertrouwen en je ze even kunt troosten. Een aai over die bol puberharen vol gel. Daar doe ik het ook voor. Ze zijn hier om iets te leren, maar daarnaast zijn zo veel andere dingen ook zo belangrijk. Ik hoop dat ze later zeggen: "bij mevrouw De Boer konden we altijd terecht als we ergens mee zaten".

Eigenlijk ben je zo vrij als een vogeltje als de deur dicht is. Ik hou van gekkigheid, ik sta wel eens boven op de tafel of zet lekkere muziek op. Het moet in de klas een mix zijn van leren en menszijn. Dat is voor kinderen in deze leeftijd ingewikkeld genoeg en het is toch een voorrecht dat je daar als docent een rol in mag spelen. Soms zijn het heel persoonlijke dingen die naar voren komen, soms dikke gein. Maar dan spreken we af: "Dit blijft in lokaal 9". En dat gebeurt ook.

Ik heb gemerkt dat hoe meer je leerlingen laat zien dat je ook maar gewoon een mens bent, met je ups en downs, hoe menselijker ze jou ook benaderen. Kinderen in deze leeftijd zijn niet bezig met carrière, met hun toekomst of een vervolgstudie. Die maken een opdracht voor jou als leraar. Daarom is een goede band essentieel.

Het is natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn. Als ik een hele avond heb zitten werken aan een opdracht, maar ze zijn tegendraads of luisteren gewoon niet, dan ben ik er ook klaar mee. Maar als dan vertel dat ik de hele avond aan een les heb gewerkt en mijn teleurstelling laat zien, dan krijg je meestal begrip. En anders de volgende les of volgende dag wel.

Het leuke is dat omgaan met leerlingen voor mij persoonlijk ook heerlijk is. Door de leerlingen weet ik wat snapchat en vloggen is en welke rapper hot is. Je blijft bij. En zo’n rap is een vorm van poëzie, dat kun je ook in de les gebruiken. Maar het werkt ook andersom, hoor. Ik ben dol op concerten en muziekfestivals. Vorig jaar ging ik naar de Rolling Stones. Kijk, dan zijn ze de sjaak. Dan draai ik vooraf muziek van de Stones. Dit moet je kennen, dit is goed voor je algemene ontwikkeling. En dat waarderen ze ook."

Ik ben in de eerste plaats moeder

"In mijn vrije tijd ga ik dus graag naar live-concerten en festivals. Ik zing zelf in de band Soulciety. Een top 40-orkest met een heuse blazerssectie. We spelen van alles, van Justin Bieber tot Ike & Tina Turner, Aretha Franklin en Michael Jackson, maar dan met een lekker eigen, funky swingend sausje er overheen.

Verder speel ik toneel in verschillende producties. Ik mag nu de hoofdrol spelen in de Friese musical Ik haw in dream van Toanielferiening Halbertsma in Wergea, gebaseerd op Mamma Mia met Meryl Streep in de hoofdrol. En ik word ook geregeld gevraagd door onderwijsgroep Fricolore voor trainingen van onderwijzend personeel. Dan mag ik bijvoorbeeld een lastige ouder of een vervelende collega spelen.

Of ik een druk leven heb? Zeker, maar ik heb veel energie. Ik ben in de allereerste plaats moeder, en ik denk dat ik door die hobby’s en een geweldige baan een leukere moeder ben dan wanneer ik dat allemaal niet had."