<

En toen was het vakantie….

Buitenpost, 3 juli 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit is alweer de laatste oudernieuwsbrief van dit jaar. En wat voor jaar! Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Tot half maart hadden we te maken met veel voorspoed en prachtige ontwikkelingen. Het nieuwe onderwijsconcept OPM@@T in klas 1 pakte over het algemeen goed uit; de pilot in de bovenbouw ging van start; de herinrichting van ‘De toren’ was klaar en is feestelijk gevierd; we hebben een prachtige aanmelding van 180 leerlingen in klas 1 voor het komende schooljaar en ook het project @havo (voor leerlingen die na het behalen van het mavo-diploma doorstromen naar de havo) lijkt succesvol. 86% van deze groep stroomt in één keer door naar havo 5 en in het nieuwe jaar mogen we 28 leerlingen begroeten die deze route bij ons willen volgen.

En toen kwamen corona en de schoolsluiting. Van de ene op de andere dag zag de wereld en het leven er voor ons allemaal anders uit. Daarover is al veel geschreven, gesproken en gemaild. Over wat goed ging, over wat beter kon en over wat helemaal niet goed ging. Want dat was er allemaal. Daar hebben we van geleerd en die lessen nemen we mee, mochten we onverhoopt weer in een dergelijke situatie belanden. Na de zomer gaan we wat uitgebreider terugkijken door middel van panelgesprekken met leerlingen, ouders en collega’s. De volgende onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen: hoe is het online onderwijs ervaren: wat ging goed, wat niet, wat moet blijven en wat mag absoluut niet weer gebeuren? Hoe is de communicatie verlopen: wat ging goed, wat niet, wat moet blijven en wat mag absoluut niet weer gebeuren?

We zijn in ieder geval erg blij dat we in het nieuwe schooljaar alle leerlingen weer op school mogen begroeten. En mochten we onverhoopt opnieuw geconfronteerd worden met beperkingen die verder gaan de die van nu: de plannen zijn in ontwikkeling en alle docenten volgen in de eerste week na de vakantie een scholing op het gebied van ICT en afstandsonderwijs.

En voor nu of later wensen wij u en uw gezin een fijne vakantie en uw kinderen een behouden terugkomst op school.

Namens de schoolleiding,

Gretha Dam, directeur

Examenuitslag
We zijn trots op onze examenkandidaten die onder bijzondere omstandigheden hun diploma hebben weten te behalen:

Mavo: 100  %
Havo: 97    %
Vwo:  100   %

Personeel
Geertje Mulder, docent biologie, gaat na bijna veertig jaar aan het Lauwers College verbonden te zijn geweest, van haar meer dan verdiende pensioen genieten.
Ook Geert Zuidersma, docent Nederlands,  heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Helaas heeft hij zijn laatste schooljaar wegens ziekte niet met ons kunnen afsluiten. We wensen hem veel sterkte en beterschap.

Eelco van der Kooi, teamleider van de mavo, heeft de laatste schoolweken een stap terug moeten doen en is vervangen door Afke Wijngaarden, een oude bekende van de school. We hopen na de vakantie de heer Van der Kooi weer terug te zien en kunnen ieder geval een beroep blijven doen op mevrouw Wijngaarden.

Sjouke Visser is met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd als teamleider voor de havo als opvolger van Lysbeth Brouwer. De heer Visser studeerde Economie en Bedrijfswetenschappen aan de RUG en is de laatste jaren werkzaam geweest als teamleider vwo aan het Hogeland College in Warffum. Hij is met zijn gezin woonachtig in Surhuisterveen en als oud-leerling en -docent een goede bekende van het Lauwers College in Buitenpost.