<

Voorwoord nieuwsbrief leerlingen klas 1 2024-2025

Buitenpost, 10 juli 2024

Beste ouder/verzorger,

Nog even en dan is het zover.. uw zoon/dochter neemt plaats in klas 1 van Lauwers College Buitenpost. Hopelijk heeft hij/zij er zin in!

Op maandag 24 juni heeft hij/zij al even kunnen kennismaken met de klasgenoten en de coach. Ook kwamen op deze avond ouders en verzorgers in grote getalen naar school om kennis te maken met een aantal personeelsleden en de school. Bij dit bericht is de presentatie van die avond toegevoegd. Kort na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging voor de eerste informatieavond voor ouders en verzorgers, om te horen hoe de eerste weken zijn gegaan, voor nadere kennismaking, om ervaringen uit te wisselen en om meer inhoudelijke informatie te ontvangen.

Ook op andere wijzen informeren wij u, zo ook via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is speciaal gericht op de nieuwe leerlingen. Andere nieuwsbrieven zullen meer gericht zijn aan u als ouder/verzorger. U ontvangt namelijk voorafgaande aan de schoolvakanties informatie over allerhande schoolse zaken en activiteiten. Ook tussentijds wordt u over belangrijke zaken via de mail geïnformeerd. Mocht u wijzigingen hebben in uw contactgegevens, dan graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven via buitenpost@lauwerscollege.nl of telefonisch via 0511 – 542415.

Nogmaals van harte welkom op het Lauwers College Buitenpost en we kijken uit naar de komst van uw zoon/dochter. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.    

Namens het LC Buitenpost team
Sjouke Visser
directeur