<

Voorwoord

Buitenpost, 20 december 2023

De kerstdagen en het einde van 2023 zijn in zicht. Een tijd waarin we het licht mogen delen en omkijken naar elkaar. En dat is ook hard nodig in deze tijd, waarin we leven in een wereld vol met tegenstrijdigheden. Vrede en oorlog, acceptatie en discriminatie, saamhorigheid en verwijdering, rijk en arm, gelovig en ongelovig.

Ook op school hebben we in meer of mindere mate met deze tegenstrijdigheden te maken. Onze school is in die zin een afspiegeling van de maatschappij, een soort van minimaatschappij. Op verschillende manieren leren we onze leerlingen hier bewust mee om te gaan.

Dit doen we door onder andere kennis te delen over deze verschillen, door het laten ontwikkelen van een zelfreflectieve houding, het bespreken van normen en waarden, door argumenten en standpunten te vergelijken met behoud van respect voor de ander en door klaar te staan voor de naaste. Niet alleen in de lessen vindt dit plaats, maar ook door activiteiten als de scholierenverkiezingen, de kerstviering, de inzamelingsactie voor de Voedselbank Achtkarspelen, Paarse Vrijdag en de afsluitende themadag op vrijdag 22 december.

In 2024 gaan wij weer aandacht geven aan deze belangrijke zaken, want ook dit hoort bij betekenisvol onderwijs.

We wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
Sjouke Visser