<

Uit het mavo-team

Buitenpost, 5 oktober 2020

Even voorstellen
Mijn naam is Afke Wijngaarden, waarnemend teamleider van de mavo. Ik neem tijdelijk de werkzaamheden van de heer Van der Kooi over, die ziek thuis zit. Het Lauwers College in Buitenpost is mij nog zeer bekend, omdat mijn loopbaan als muziekdocent hier ooit begon. Daarna heb ik op verschillende scholen gewerkt als locatiedirecteur, onder andere ook in Surhuisterveen. Sinds mijn pensionering werk ik met veel plezier zo nu en dan op een school. Het is heerlijk om tussen de leerlingen te lopen en iets van mijn ervaring te kunnen delen.

Introductie-activiteiten
De leerlingen van mavo 3 en mavo 2 hebben in de eerste week met veel plezier introductie-activiteiten gedaan.

Mavo 3 ging op de eerste vrijdag na de pauze op stap met een heleboel opdrachten, die zowel op school als in het dorp opgelost moesten worden. In groepjes van vier moesten ze samenwerken en zoveel mogelijk opdrachten af zien te krijgen. De drie beste groepjes werden bij de barbecue extra in het zonnetje gezet.

Mavo 2 ging op diezelfde vrijdag met de mentor het weerwolvenspel spelen. Op deze manier konden de leerlingen op een andere manier hernieuwd met elkaar kennismaken. De pizzapunt daarna liet zich heerlijk smaken.

Rekenonderwijs
Tot voor kort werd de kwaliteit van het rekenonderwijs in het VO getoetst met een verplichte rekentoets. Deze rekentoets is vorig jaar afgeschaft. Vlak voor de zomervakantie heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin staat dat het rekenonderwijs geïntegreerd moet worden in het wiskunde-onderwijs. Met het eindexamen wiskunde wordt de kwaliteit van het rekenonderwijs geborgd. Maar het vak wiskunde is in mavo 4 geen verplicht vak. Niet alle leerlingen volgen dit vak in het examenjaar. Leerlingen zonder wiskunde moeten een apart schoolexamen maken, waarin de rekenvaardigheid wordt getoetst. Het cijfer op dit schoolexamen telt niet mee in de slaag-/zakregeling, maar wordt vermeld op een bijlage op de cijferlijst.

Om deze leerlingen hier goed op voor te bereiden krijgen deze leerlingen rekenlessen aangeboden. Deze lessen worden gegeven door de heer Wissmann. 

Afke Wijngaarden