<

PWS-startmiddag voor havo

Buitenpost, 17 oktober 2018

Het profielwerkstuk (afgekort pws) is een praktische opdracht voor leerlingen van de laatste klas van mavo, havo en vwo. Het profielwerkstuk kunnen we beschouwen als een soort van meesterproef.

Leerlingen maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp dat past bij het profiel dat ze hebben gekozen. De leerling voert alleen, of samen met een of meerdere leerlingen, een onderzoek uit. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds verdiept de leerling zijn theoretische kennis en anderzijds breidt hij zijn vaardigheden uit, waaronder het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren.

Voor de zomervakantie zijn de leerlingen uit vwo-6 naar de Rijksuniversiteit in Groningen geweest.
Ze zijn daar geïnformeerd over het pws en de bijbehorende onderzoeksvaardigheden.

Op dinsdag 11 oktober was de beurt aan de leerlingen van havo-5. Vijf studenten van Hogeschool NHL/Stenden uit Leeuwarden kwamen naar het Lauwers College om de leerlingen te helpen bij hun pws.  De leerlingen waren verdeeld over vijf groepen waarin de studenten uitleg gaven over het doen van onderzoek. Het opstellen van een goede onderzoeksvraag blijkt vaak niet eenvoudig te zijn.
De onderzoeksvraag, bedacht door een leerling of een groepje leerlingen, is vaak te breed of te groot om in één keer te beantwoorden.

Ideeën voor een onderwerp zijn er meestal genoeg, maar ook de onderwerpen zijn meestal te uitgebreid. Milieuverontreiniging, dyslexie en voetbal zijn interessante onderwerpen om te onderzoeken. Bij elk onderwerp is het belangrijk om één aspect ervan te kiezen en dat vervolgens goed uit de verf laten komen in het pws.

Studenten van NHL/Stenden doen zelf veel onderzoek en om die reden konden zij onze leerlingen prima ondersteunen bij het maken van een goed afgebakende onderzoeksvraag. Zij maakten daarbij gebruik van het SMART-model (Specifiek/Meetbaar/Acceptabel/Realistisch/Tijdgebonden).
Daarnaast kregen de leerlingen tips aangereikt om te zoeken naar bronnen en het advies om daarbij kritisch te werk te gaan.

De inzet van studenten én hun ervaring als start van het pws voor havo-5 is nieuw voor het Lauwers College, maar zeker voor herhaling vatbaar!