<

Promotiefilm Kollum

Buitenpost, 11 december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

De kerstdagen staan voor de deur en het jaar 2020 nadert zijn einde op een manier die niemand had kunnen voorspellen. Het lijkt wel of alleen eten, drinken en slapen hetzelfde zijn gebleven. De afgelopen negen maanden hebben we de wereld vanuit een nieuw perspectief moeten bekijken en is het leven voor velen van ons ingrijpend veranderd. Thuis werken, minder of geen inkomsten, voor onze leerlingen geen diploma-uitreiking, geen buitenlandreizen of uitjes, en voor sommigen van ons ook dierbaren niet of nauwelijks mogen ontmoeten of verloren hebben.

Het is, juist in deze tijd, belangrijk naar elkaar om te kijken. Dat doen we dit jaar op school door allerlei goededoelenacties, zoals het vullen van de dozen voor de voedselbank.

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Het is ook een feest van licht en samen zijn. En ook al beleven we dat dit jaar anders, er is licht en er is hoop. Er is hoop dat 2021 een ander jaar zal zijn. Er is hoop dat we na lange tijd weer meer vrijheid mogen genieten. Er is hoop dat wij u ook weer mogen ontmoeten op een ouderavond, een feestelijke gebeurtenis of presentatie.

In deze hoop en verwachting wensen wij u gezegende feestdagen en vooral een gezond 2021. Graag tot ziens ergens in het nieuwe jaar.  

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,

Gretha Dam

De weg van de hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.

 Hoop is niet (te) voorspellen
of vooruit (te) zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

 (dit gedicht wordt wel eens toegeschreven aan Václav Havel, voormalig president van Tsjecho-Slowakije en Tsjechië,
dit is niet door bronnen bevestigd).