<

Profielwerkstuk examenklassen havo en vwo van start

Buitenpost, 19 oktober 2017

De leerlingen in de examenklassen hebben de eerste start gemaakt met hun profielwerkstuk. Een profielwerkstuk is een opdracht waarin er in groepjes van twee of drie leerlingen onderzoek gedaan wordt naar een door de leerlingen zelf aangedragen onderwerp. Dit onderwerp heeft te maken met een of meerdere vakken uit het profiel van de leerling. 

Dat leerlingen hier heel creatief in zijn, blijkt elk jaar weer. De meest uiteenlopende onderwerpen komen naar voren. Zo zijn de volgende profielwerkstukken al eens aan bod gekomen: “aardbevingsbestendig bouwen”, “kleurenblindheid”, “Fries verzet gedurende de Duitse bezetting”, “hoe maak je het optimale ballenkanon” en “hoe start je een rijschool?”. Sommige onderwerpen zijn ook heel actueel, bijvoorbeeld “de economische gevolgen van de Brexit voor Europa”, “broeikaseffect” en niet te vergeten “verleden en toekomst van Nederlands voetbal”.

Ieder groepje wordt begeleid door een docent. De docent zorgt dat het proces van onderzoek goed doorlopen wordt. Hij/zij geeft tips en richting, kan de leerlingen voorzien van informatie en geeft ook cijfers voor het proces en het eindresultaat. Deze cijfers zijn belangrijk, want het cijfer telt mee voor het examen.

Maar niet alleen het cijfer is belangrijk. Uit geluiden uit het vervolgonderwijs komt naar voren dat studenten de nodige moeite hebben met het doen van onderzoek en de zaken die hiermee te maken hebben. De vaardigheden die aan bod komen bij het profielwerkstuk blijken erg belangrijk te zijn in het vervolgonderwijs. En dan gaat het niet alleen over het doen van onderzoek, maar ook over het leggen van externe contacten, plannen en samenwerken. Belangrijke zaken waar we als school tijdens het profielwerkstuk de nodige aandacht besteden.