<

OVO

Buitenpost, 19 oktober 2017

Al jaren blijkt er in het vervolgonderwijs de nodige uitval te zijn in het eerste studiejaar. Er worden percentages van rond de 30% genoemd. Dat zijn hoge aantallen, die per opleiding ook nog behoorlijk kunnen fluctueren. Hoewel uitval nooit helemaal te voorkomen is, proberen we op het Lauwers College leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuze.

We werken hier met een pakket aan opdrachten die leerlingen moeten helpen om een goede keuze te maken. Dit programma heet OVO en dat staat voor Oriëntatie op Vervolgonderwijs. Vanaf dit schooljaar is dit pakket in de bovenbouw ingericht binnen de dedecaan.net. Dit is een website waarop naast opdrachten voor leerlingen ook veel informatie is te vinden over opleidingen. Ook voor u als ouder is dit een goede informatiebron.

Belangrijk in OVO vinden we dat leerlingen echt naar de opleiding toe gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van een heel groot deel van de uitvallers in het vervolgonderwijs voor de eerste dag nog niet eerder op de opleiding is geweest. In de examenklassen moeten leerlingen daarom verplicht een dag meelopen bij een opleiding (proefstuderen). Daarnaast worden er de nodige zaken georganiseerd.

Ik ga u over de nodige zaken via specifieke nieuwsbrieven informeren. Toch wil ik u een aantal zaken noemen. 17 oktober komen voorlichters van de mbo’s uit Groningen voorlichting geven aan de leerlingen uit tl4. 1 en 2 november volgen leerlingen uit havo 4 en vwo 4 voorlichting van hbo’s en wo’s tijdens Studievoorlichting Friesland in Leeuwarden. En op 29 november is er op het Lauwers College voor leerlingen en ouders een informatiemarkt waar voorlichters van mbo’s, hbo’s en universiteiten aanwezig zijn. Ook zijn er dan voorlichters van defensie, AFS (mogelijkheden in het buitenland) en EH (tussenjaar) aanwezig. En voor de leerlingen in de examenklassen is er op 15 december een avond waarin oud-leerlingen voorlichting komen geven over hun studie en studeren. Een heel belangrijke avond, omdat de oud-leerlingen vertellen uit eigen ervaring en niet direct het mooie wervende verhaal vertellen dat op open dagen wordt verteld.

Een aantal belangrijke zaken om de leerlingen zich goed te laten oriënteren. Dit is belangrijk omdat leerlingen zich voor een mbo-opleiding voor 1 april ingeschreven moeten hebben. Voor het hbo en wo wordt een datum van 1 mei gehanteerd. De uitzondering geldt dat voor studies met een decentrale selectie in het hbo en wo de datum van 15 januari wordt gehanteerd. Belangrijke data die niet vergeten moeten worden.

Bert Kingma