<

Ons onderwijs is beweging

Buitenpost, 12 december 2018

Het afgelopen schooljaar heeft het team zich gebogen over de toekomst van ons onderwijs en onze school. In onze missie en visie geven wij aan dat wij talenten willen ontwikkelen en keuzemogelijkheden willen bieden. In onze huidige onderwijsvorm ervaren onze leerlingen, en ook wijzelf, daarvoor te weinig ruimte. Wij willen daarom toe naar een model waarmee we onze leerlingen meer maatwerk en keuzemogelijkheden kunnen bieden. Daarom starten we in januari gedurende 10 weken (2 blokken van 5) een pilot in klas 1, waarbij alle leerlingen in de ochtenduren een vast programma krijgen aangeboden (zoals ook nu het geval is) en in de middaguren zelf hun programma kiezen. Daarmee krijgen de leerlingen meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Diverse onderzoeken wijzen uit dat dit ook de motivatie voor school vergroot. Uiteraard hebben onze leerlingen daar begeleiding bij nodig. De mentoren krijgen hierbij een coachende rol en iedere klas krijgt twee coaches toegewezen. De coaches zijn hiervoor in training. Van deze pilot willen wij leren wat werkt, met als bedoeling op termijn ons hele onderwijs op een dergelijke wijze te organiseren. Wij denken dat wij daarmee ook beter aansluiten op het basisonderwijs en dat wij onze leerlingen nog beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. De ouders van de leerlingen in klas 1 zijn hierover inmiddels een aantal keren geïnformeerd en hebben een uitnodiging ontvangen voor een speciale ouderavond in de eerste week na de kerstvakantie.

Andere pauzetijden

Voor veel leerlingen en medewerkers blijkt de lunchpauze erg laat te zijn. Door twee pauzes in de ochtend is er een overlap in pauze- en lestijden waardoor de kantine in het Junior niet optimaal benut kan worden. We hebben daarom besloten om vanaf januari te werken met het volgende pauzeschema:

Les Tijd
1 08.10 - 09.00
2 09.00 - 09.50
3 09.50 - 10.40
pauze 10.40 - 11.05
4 11.05 - 11.55
5 11.55 - 12.45
pauze 12.45 - 13.10
6 13.10 - 14.00
7 14.00 - 14.50
8 14.50 - 15.40
9 15.40 - 16.30

De leerlingen die ’s middag aaneengesloten les hebben tot en met het negende uur kunnen in overleg met hun docent een pauze inlassen. Voor de voorjaarsvakantie gaan we het nieuwe pauzeschema evalueren.