<

Online voorlichting @havo

Buitenpost, 15 februari 2022

Om 19.30 ging op 3 februari de @havo voorlichting voor mavo 4 leerlingen en hun ouders van start via Google Meet. Naast belangstelling van alle mavo afdelingen van het Lauwers College was er interesse vanuit Grootegast en Surhuisterveen. In het verleden was er meer potentieel maar vooral door Corona komt het kiezen van een vervolgopleiding laat op gang. In de komende maanden zullen we klaar staan voor extra voorlichtingsavonden wanneer de belangstelling voor het @havo traject toeneemt. De deelnemers hebben hun waardering uitgesproken voor de presentatie van twee huidige @havo leerlingen. Madelief Bosma en Wybrich de Vries, overstappers van mavo Lauwers College Buitenpost, gaven antwoord op de vragen die werden gesteld door coach Marco Veenstra. De deelnemers kregen een beter beeld over de noodzaak van goed plannen, huiswerk bijhouden, het belang van het delen van minder succesvolle cijfers t.o.v. de mavo periode en het delen van leerproblemen en sociale problemen. De dames gaven op een eerlijke manier aan dat een @havo coach noodzakelijk is.

Leerlingen zijn door Sjouke Visser, teamleider havo, voorgelicht over behulpzame visie van locatie Buitenpost die staat voor het bieden van kansen. Door het geven van mentoruren, mentorgesprekken, studie-uren, het huiswerkinstituut en een leerjaarcoördinator willen we een soepel verloop van havo 4 realiseren. Leerlingen worden uitgedaagd om deel te nemen aan Cambridge Engels en de VECON Business School. Decaan Bert Kingma gaf een duidelijke en behulpzame presentatie over de vier verschillende profielen van de havo. De leerlingen en zowel ouders vonden de toelichting over het invullen van het profielkeuzeformulier, de toelatingseisen en de doorstroommogelijkheden richting HBO en WO van toegevoegde waarde. Met z’n allen kijken we terug op een geslaagde avond en kijken we uit naar de @havo doemiddag van 14 maart aanstaande. De nieuwe leerlingen kunnen kennis maken met havo locatie Buitenpost en krijgen voorlichting over nieuwe vakken. We hopen daar veel nieuwe leerlingen te zien.