<

Onderwijs OPM@@T

Buitenpost, 10 december 2020

Persoonlijke aandacht voor elke leerling, want elke leerling is anders. Iedere leerling heeft eigen talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daar houden wij op het Lauwers College rekening mee. 

Onze leerlingen krijgen de persoonlijke aandacht die ze als individu verdienen. We noemen dat Onderwijs OPM@@T. We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen en hoe dit merkbaar is in de klas en buiten de lessen om.

In de visie van het Lauwers College staat dat wij uitdagend onderwijs bieden dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat erin zit.

In het schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met het onderwijsconcept OPM@@T in klas 1. Wij geven daarmee op een andere wijze dan voorheen inhoud en vorm aan onze visie. In het onderwijsconcept OPM@@T kunnen de leerlingen ‘s middags kiezen uit een aantal mogelijkheden qua maatwerk en hebben ze de ruimte hun talenten te ontwikkelen. Met OPM@@T krijgen onze leerlingen meer autonomie en we zorgen ervoor dat ons onderwijs nog beter aansluit bij het basisonderwijs. Daarnaast werken onze leerlingen toe naar een nog betere aansluiting op het vervolgonderwijs.

OPM@@T betekent ook KEUZES OP MAAT

Met Onderwijs OPM@@T maken we het onderwijs breder dan alleen een lesrooster met standaard schoolvakken. De leerling wordt begeleid door vakdocenten én een coach en leert op die manier keuzes te maken en vooral goed naar zichzelf te kijken. Dat begint al in de vaste lessen, waarin we werken vanuit leerdoelen. Leerlingen maken zelf keuzes en krijgen daarmee meer regie op hun eigen leren en zijn bewust bezig met hun eigen ontwikkeling. Het lesrooster is zo gemaakt dat een leerling echt de ruimte krijgt om talenten en interesses te ontwikkelen. Het is daarnaast mogelijk dat een leerling zich verdiept in een bepaald onderwerp en daar een periode aan werkt.
Voorts beschikt iedere leerling vanaf klas 1 over een eigen Chromebook!

OPM@@T betekent ook COACHING OP MAAT 

Uiteraard staat een leerling er niet alleen voor binnen OPM@@T onderwijs. Iedere leerling wordt begeleid en ondersteund door een coach. Dat gebeurt zowel individueel als in kleine coachgroepen van maximaal 16 leerlingen. Tijdens deze momenten staat niet de coach, maar de leerling centraal. Door coaching op maat leren onze leerlingen oplossingsgericht te denken en zelfverantwoordelijke keuzes te maken, die passen bij hun eigen leer- en ontwikkelproces.

OPM@@T evaluatie

Om ook de ervaringen van ouders en verzorgers over OPM@@T te horen, is er op vrijdag 11 december een vragenlijst uitgezet onder ouders en verzorgers van klas 1 en 2 leerlingen. Ook zullen we het onderwijsconcept OPM@@T evalueren onder leerlingen klas 1 en 2 en de collega’s. Op deze manier bepalen we of we op de goede weg zijn en waar we ons vooral op moeten richten om verbeteringen door te voeren of volgende doelen te stellen.

Samen maken we onze school nóg mooier!