<

Nieuws vanuit het decanaat

Buitenpost, 21 december 2021

Veel leerlingen staan dit jaar voor een belangrijke keuze. De examenleerlingen staan voor de keuze van een vervolgopleiding en de leerlingen uit klas 3 staan voor de keuze van een profiel. Voor de ene leerling is deze keuze lastiger dan voor de andere. Door de decaan en de mentor proberen we het keuzeproces zo goed mogelijk te begeleiden. Jammer genoeg zorgen de coronarichtlijnen ervoor dat het oriëntatieproces vaker online moet gebeuren. En dat is niet optimaal, maar gelukkig is er online wel steeds meer mogelijk. Opleidingen hebben steeds vaker informatieve filmpjes online staan en ook contacten met studenten zijn eenvoudiger te leggen.

Gelukkig kon een aantal fysieke activiteiten om te oriënteren wel doorgaan. Zo gingen de leerlingen uit havo 5 en vwo 6 op 28 en 29 oktober jl. naar Leeuwarden om daar voorlichtingen bij te wonen van diverse hbo- of wo-opleidingen. Naast de informatie vanuit een aantal door hen gekozen opleidingen was ook het proeven van de sfeer en het kennismaken met een groot schoolgebouw erg waardevol. Dat zijn aspecten die online niet goed over te brengen zijn.

De leerlingen uit mavo 4 gingen op 11 november naar de Scholenmarkt in Kollum. Hier werd door voorlichters uit het mbo of van havo in kleine groepjes voorlichting gegeven over een groot aantal opleidingsgebieden. Leerlingen kregen informatie, maar konden zelf ook vragen stellen.

Voor een aantal leerlingen was dit de eerste concrete stap richting een vervolgopleiding. Gelukkig komen er vanuit de opleidingen ook nog de nodige voorlichtingsactiviteiten, zoals open dagen en meeloopdagen waar de leerlingen aan kunnen deelnemen. Wanneer de richtlijnen het toelaten, zijn fysieke bezoeken aan de opleiding mogelijk, maar het digitale aanbod wordt ook steeds groter.

In de 3e klassen is (of wordt binnenkort) een start gemaakt met de profielkeuze. Door middel van opdrachten in de klas en de online methode Dedecaan.net wordt geprobeerd de leerling inzicht te geven in zichzelf. Aspecten als interesse, capaciteiten, persoonlijkheid en wensen komen dan aan bod. Dit gebeurt meestal samen met de mentor. De decaan informeert de leerling over de keuzemogelijkheden, de profielkeuze en de consequenties voor mogelijke vervolgkeuzes. In mavo 3 wordt naast de keuzemogelijkheden in het mbo ook aandacht besteed aan hoe er bij de profielkeuze rekening kan worden gehouden met een eventuele overstap naar havo na mavo 4.

Foto’s: Sake Beerstra RTV-NOF