<

Nieuws uit het mavo-team

Buitenpost, 5 oktober 2020

Wisseling van de wacht

Vanaf de start van het schooljaar heb ik als interim leiding gegeven aan de mavoafdeling. Om verschillende persoonlijke en organisatorische redenen stop ik aan het eind van dit kalenderjaar. Het voelde een beetje als thuiskomen op het Lauwers College, omdat mijn loopbaan als muziekdocent ooit is begonnen op de locatie Buitenpost. Met veel plezier heb ik de afgelopen maanden hier gewerkt als vervanger van de teamleider, de heer Van der Kooi. Hij is helaas nog niet voldoende hersteld om weer als teamleider aan het werk te gaan. Vanaf januari neemt de heer Meidert van der Hoek het stokje over. Dhr. Borrius van der Veen neemt enkele taken van het leerjaarcoördinaat van dhr. van der Hoek over.Ik wens hem en het team veel succes toe met de nieuwe situatie.

Afke Wijngaarden

Namens de schoolleiding en collega’s bedank ik mevrouw Wijngaarden van harte voor al haar inspanningen, haar mooie bijdrage aan de onderwijsontwikkelingen in het team, haar zorg voor leerlingen en collega’s. We wensen haar en haar geliefden het allerbeste en wie weet tot ziens.

Gretha Dam

Docentwisselingen in de mavo

Mevrouw Bijma komt in januari terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat in mavo 3 en in één mavo-4- klas de lessen biologie weer voor haar rekening nemen. Mevrouw Van der Mei gaat eind december met pensioen. Haar lessen biologie worden overgenomen door mevrouw Comello en mevrouw Bosma. Mevrouw Comello blijft in één mavo-4-klas de lessen biologie verzorgen. We wensen mevrouw Van der Mei alle goeds toe voor de toekomst.
Een deel van de lessen economie, gegeven door de heer Van der Hoek, wordt overgenomen door de heer Kramer en mevrouw Gjaltema.

PWS

Het profielwerkstuk dat leerlingen van mavo 4 in deze periode maken, komt in de eindfase. Een profielwerkstuk is een grote opdracht waar elke leerling kan laten zien welke vaardigheden hij of zij in de loop van de jaren heeft opgedaan. De leerlingen doen een onderzoek, waarvan ze schriftelijk verslag leggen. Het is de bedoeling dat ze in een klein groepje samenwerken. De laatste jaren werden de resultaten van deze onderzoeken op een avond in februari gepresenteerd aan ouders en docenten. Op dit moment weten we nog niet of de presentatieavond kan doorgaan. U krijgt te zijner tijd hierover nader bericht.

Beroepsoriënterende stage

De beroepsoriënterende stage voor leerlingen van mavo 3, die in juni gepland stond, kan dit jaar helaas niet doorgaan. Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om op tijd alles in te plannen. Daar komt bij dat we zoveel mogelijk onderwijstijd willen benutten in dit schooljaar.

Van mavo naar de havo met @havo!

In de periode na de kerstvakantie zullen de leerlingen in zowel mavo 3 als in mavo 4 moeten nadenken over hun vervolgopleiding. In mavo 3 staat deze periode het samenstellen van een vakkenpakket centraal, leerlingen in mavo 4 moeten zich voor 1 april aanmelden bij een vervolgopleiding. Dit zal in de meeste gevallen een MBO opleiding zijn maar een vervolg op het havo behoord ook tot de mogelijkheden en is soms zelfs een hele logische stap. Wel moeten veel leerlingen wennen aan deze overgang. Ze zijn slim genoeg en kunnen het niveau prima aan. Maar op de havo leer je op een andere manier en je zit opeens in een heel nieuwe leeromgeving. Zo wordt er op de havo bijvoorbeeld veel meer een beroep gedaan op je zelfstandigheid en op vaardigheden als plannen en organiseren. Gelukkig hebben we hier op het Lauwers College een oplossing voor. Om te zorgen dat de overstap naar havo een succes wordt, is er een speciaal programma gemaakt voor de leerlingen die na het behalen van een mavo diploma de overstap willen maken naar de havo: @havo. Sinds de invoering van dit programma is het doorstroomcijfer van leerlingen die de overstap maken enorm verbeterd. Van de leerlingen die vorig jaar deelnamen aan dit programma heeft zit 86% nu in havo 5! Het meerjarige gemiddelde ligt rond de 70%. Wij zijn trots op het succes van het @havo programma. 20 januari is er een digitale informatieavond voor leerlingen en hun ouders die een vervolg op de havo overwegen. Op deze avond willen wij belangstellenden informeren over de inhoud van het programma.

Op onze website is meer informatie te vinden over het @havo programma. Aanmelden voor deze avond is nodig via de link die binnenkort op de website komt te staan.