<

Nieuwe leerweg Intentieverklaring

Buitenpost, 16 juni 2022

Op woensdag 20 april mocht ik namens het Lauwers college de intentieverklaring voor een samenwerking met betrekking tot de nieuwe leerweg ondertekenen op de Friese Poort in Leeuwarden. We gaan samen met de ROC’s Friese Poort en Friesland College en 13 andere vmbo-tl scholen de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk praktijkgerichte opdrachten te ontwikkelen voor de nieuwe leerweg die passen binnen de eigen regio. Deze praktijkgerichte opdrachten ondersteunen de leerlingen bij een goede oriëntatie op vervolgmogelijkheden en verbeteren hierdoor de overgang van vmbo naar mbo. Er komen vier werkgroepen waaronder Economie & Ondernemen. Meindert van der Hoek zal namens ons in deze werkgroep plaatsnemen. De werkgroepen gaan onder meer de resultaten van de pilotscholen vertalen naar oriënterende opdrachten die passen binnen de regio.

Henk Numan