<

Master-Lab

Buitenpost, 17 oktober 2018

Een groep van 16 leerlingen van onze school is volop actief in het Master-lab. Het Master-Lab is een soort plusgroep van leerlingen 1H/V waarvan we uit een combinatie van gegevens denken dat zij onder hun niveau werken en de stimulans en uitdaging nodig hebben om meer tot hun recht te komen op school. Het gaat dus niet per sé om de leerlingen die het best presteren. Een groep van 18 leerlingen is op basis van de Intelligentie Structuur-test (IST) in combinatie met de Schoolvragenlijst en overdrachtgegevens van de basisschool uitgenodigd mee te doen met het Master-Lab. Daarop is door 16 van hen positief gereageerd en eind november gestart.

Er moest natuurlijk even worden kennisgemaakt, de leerlingen komen uit vijf verschillende klassen, maar de link was snel gevonden. In de eerste bijeenkomsten is gewerkt aan Design Thinking, het oplossen van een probleem d.m.v. een ontwerpcyclus. We hebben gekeken naar hoe bedrijven aan vragen vanuit consumenten tegemoet komen. Zoals bijvoorbeeld jongeren die hun telefoon willen kunnen bedienen, terwijl ze handschoenen dragen omdat het koud is of jongeren die een game willen kunnen doen, zonder digitale mogelijkheden.  Hoe formuleer je wat de consument nodig heeft? Hoe kom je op goede ideeën? Hoe weet je of het een goed idee is? We hebben een cyclus doorlopen en gaan Design Thinking in een volgend project toepassen.

Ook hebben de leerlingen persoonlijke ontwikkeldoelen gesteld waaraan ze willen werken tijdens de Master-Lab-uren. Ze hebben bijvoorbeeld gekozen beter te willen worden in het samenwerken in groepjes, verantwoordelijkheid nemen, goede feedback kunnen geven, etc. Deze doelen liggen op het vlak van ontwikkeling in communiceren, zelfinzicht, zelfsturing, motivatie, denken over denken, etc. en helpen de leerlingen bewuster in hun leerproces te staan.

Tijdens de pilot in klas 1 vindt het Master-Lab plaats op de donderdagmiddag en twee vaklessen naar keuze. Dan wordt gestart met een volgend project, waarbij weer verschillende vaardigheden kunnen worden getraind. We laten u in een volgende nieuwsbrief graag zien wat we hebben uitgewerkt!

Groet, leerlingen en docenten Master-Lab.