<

laatste nieuws schooljaar 2016/2017

Buitenpost, 11 juli 2017

Beste ouders, verzorgers, 

Dit is alweer de laatste oudernieuwsbrief van dit schooljaar. We mogen terugkijken op een prachtig jaar vol activiteiten met mooie resultaten van onze examenkandidaten. Voor onze andere leerlingen gaat het nu om de laatste loodjes. Wij wensen hen veel succes en u als ouders veel wijsheid in deze voor sommige leerlingen nog spannende periode.

In deze oudernieuwsbrief informeren we u over tal van activiteiten uit de laatste weken van dit schooljaar. Graag verwijzen wij u ook naar onze website en facebookpagina voor een meer beeldende verslaggeving. Tot slot wens ik u allen een hele mooie zomer en een fijne vakantie toe en moge iedereen in september uitgerust en gezond en wel weer aan de start verschijnen.

Gretha Dam

Locatiedirecteur Lauwers College Buitenpost     


Buitenland excursies

Op tweede pinksterdag en op dinsdag 6 juni in de vroege ochtend zijn de leerlingen uit de voorexamenklassen  vertrokken naar mooie bestemmingen als Praag, de Ardennen, Barcelona en Londen.

De recente gebeurtenissen van zaterdagavond 3 juni in Londen hebben ons voor de vraag gesteld of we de geplande Londenreis door zouden laten gaan. Er is overleg geweest met de reisorganisatie (Travel Inventive), de schoolleiding, het bestuur en de begeleidende docenten. Bij de reisorganisatie hebben zich geen andere scholen afgemeld en er is geen negatief reisadvies afgegeven door de Rijksoverheid. De schoolleiding heeft besloten de reis door te laten gaan en het aan de ouders over te laten hun kind wel of niet mee te laten gaan. Vrijwel alle betreffende ouders stonden positief tegenover ons besluit. Het is een prachtige week geweest voor alle buitenlandgangers.

Cultuurestafette Roze

Cultuur leert anders! Voor de derde keer alweer: de cultuurestafette van het Lauwers College. Van 6 t/m 9 juni bruiste het weer van de activiteiten in de school in Buitenpost, maar ook daarbuiten. Geen ‘gewone’ lesactiviteiten, maar excursies, workshops, museumbezoek, aandacht voor cultureel erfgoed en sportieve activiteiten.

Een voorbeeld: Eye Amsterdam – korte film maken.

Na een rondleiding door het futuristische filmmuseum EYE aan het IJ te Amsterdam werd een korte film gemaakt, geïnspireerd op de collectie van het EYE. Aan het begin van de workshop werden historische filmbeelden bekeken om inspiratie op te doen. Vervolgens werd het hele proces van film maken uitgelegd: een eigen verhaal bedenken, filmen, monteren en tot slot werden de eigen gemaakte producties bekeken.

Het is een prachtige week geweest met als enige minpuntje het tegenvallende weer waardoor een aantal activiteiten niet door kon gaan. Maar dat heet overmacht. Dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, in het bijzonder Jantien Verwer, Gerrit Adema, Gert van Duinen en Agnes Busse.

Zomerschool

Het Lauwers College in Buitenpost organiseert aan het begin van de zomervakantie de Zomerschool voor leerlingen uit tl 2 en 3, havo 3 en 4 & vwo 3, 4 en 5. Het doel van de Zomerschool is om in een korte, maar intensieve periode achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar over te moeten doen. Blijft de leerling zitten op één vak, dan biedt de Zomerschool van het Lauwers College de mogelijkheid om alsnog over te gaan. Het Dockinga College sluit dit schooljaar voor het eerst aan bij de zomerschool op het Lauwers College in Buitenpost. De Zomerschool wordt georganiseerd door BMC, die ook verantwoordelijk is voor het leveren van docenten. De leerlingen werken uiteraard met ons eigen lesmateriaal en de afsluitende toetsen worden door onze de eigen docenten aangeleverd.

In de periode van 19 tot en met 25 juli krijgen de leerlingen in groepen van maximaal zes personen intensieve begeleiding in één vak. De Zomerschool wordt afgesloten met een eindtoets. Het resultaat van die toets bepaalt of de leerling voldoende basis heeft om kansrijk door te stromen naar het volgende leerjaar.

De Nederlandse regering subsidieert, na een succesvolle proefperiode, op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs de Zomerschool. Het is de bedoeling om op die manier het aantal doubleurs terug te dringen en daarmee te voorkomen dat leerlingen de vakken die ze met een voldoende hebben afgesloten opnieuw moeten doen.

Schoolboeken

Vanaf het komend schooljaar wordt het leveren van de schoolboeken verzorgd door de firma Van Dijk Educatie uit Kampen. U heeft hierover inmiddels bericht gehad. Op de website van de firma Van Dijk (www.vandijk.nl) kunt u ook een instructiefilmpje vinden.

Om de overgang naar deze nieuwe werkwijze zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de medewerkers van de mediatheek op 17, 18, 19 en 21 juli op school aanwezig voor het geval het bestellen onverhoopt problemen oplevert.

Verlof en vakantie

De afgelopen periode kregen wij verzoeken om verlof te verlenen vanwege bijvoorbeeld een dorpsfeest,  eerder op vakantie gaan of later terugkomen. Hoewel wij begrip hebben voor dit soort aanvragen mogen wij deze verzoeken op grond van de leerplichtwet niet of in zeer uitzonderlijke situaties honoreren. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://leerplichtwegwijzer.nl/.