<

Introductie

Buitenpost, 12 oktober 2022

Beste ouder/verzorger,

Het is woelig weer buiten, de herfstwind waait om ons heen, de bomen staan weer in de herfstkleur. De kop van het jaar is eraf en gelukkig nog zonder veel corona gevallen. We hopen dat dit zo blijft, maar voor het geval onverhoopt corona wel weer de kop opsteekt, hebben we wel een aantal scenario’s klaarliggen.

De lessen zijn weer begonnen en we zijn verheugd dat we alle vacatures hebben kunnen invullen. Helaas hebben we ook een aantal collega’s die niet in staat is hun lessen te geven. Dit hebben we zowel met externe als eigen docenten kunnen opvangen, hier en daar met tijdelijk een uur minder les in een klas, maar wel zodat alle klassen hun vaklessen kunnen volgen. Het is een hele puzzel voor de roostermaker en door de extra inzet en de beperkte beschikbaarheid van collega’s ontstaan er soms niet gewenste tussenuren of les op het negende uur. Waar nodig passen we hierin maatwerk toe.

In deze nieuwsbrief kunt u kennisnemen van de activiteiten rond de groene week. In deze toch wel financieel zware tijd voor veel gezinnen willen wij op school ook aandacht vragen voor energiebesparing en duurzaamheid. Zo is de verwarming in de laatste week voor de herfstvakantie een graadje lager gezet, krijgen leerlingen klas 1 voorlichting van de Noord Nederlandse Reinigingsdienst, wordt door het LC-groentjes team in de pauzes spulletjes verkocht en wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan duurzaamheid/circulariteit.

Via deze weg willen we u ook alvast laten weten dat we dit schooljaar weer excursies naar het buitenland organiseren voor mavo 3, havo 4 en vwo 5 leerlingen. Na de herfstvakantie ontvangt u van de reiscoördinatoren hier nadere informatie over.

Veel leesplezier toegewenst!

Namens de schoolleiding,

Henk Numan
Teamleider mavo