<

Introductie

Buitenpost, 15 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Ineens was alles anders. De scholen moesten sluiten, het hele onderwijs ging op de kop, totaal onvoorbereid en zonder enige ervaring moest in het hele land afstandsonderwijs worden georganiseerd. Dat was en is een gigantische klus, voor zowel leerlingen, als ouders, als de mensen op de scholen. Want het leven thuis moet ook door en ook daar is alles anders. Zoveel flexibiliteit, creativiteit en inlevingsvermogen van alle betrokkenen dwingt veel bewondering en diep respect af. Het is een bijzonder jaar, ook en vooral voor onze examenkandidaten.  Geen feestelijke laatste schooldag, geen centraal eindexamen, wel een diploma straks, maar met een cijferlijst minder.
Toch maakt dat het diploma niet minder verdiend!

Het is deze keer een bijzondere oudernieuwsbrief. Normaal gesproken praten wij u bij over allerlei activiteiten die sinds de vorige brief (die voor de voorjaarsvakantie) op school hebben plaatsgevonden. Maar drie weken daarna moesten we de school vrij plotseling sluiten en gingen veel activiteiten niet meer door. Toch hebben we gemeend deze nieuwsbrief te moeten maken. Er gebeurt immers veel, nog meer dan normaal. Alleen is het nu minder zichtbaar. Wij willen graag een en ander zichtbaar maken.

We wensen u veel leesplezier, wensen u een fijne vakantie en vooral ook een goede gezondheid!

Gretha Dam
Directeur Lauwers College Buitenpost.


And people stayed at home

En mensen bleven thuis
En lazen boeken en luisterden
En rustten en oefenden
En maakten kunst en speelden
En leerden nieuwe manieren van het bestaan
En stopten
En luisterden dieper
Iemand mediteerde
Iemand bad
Iemand danste
Iemand ontmoette hun schaduw
En mensen begonnen anders te denken
En mensen genazen
En bij afwezigheid van mensen die
op een onwetende manier leefden,
Gevaarlijk, zinloos en harteloos,
Zelfs de aarde begon te genezen
En wanneer het gevaar eindigde
En mensen elkaar vonden
Rouwden ze om hun doden
En ze maakten nieuwe keuzes
En droomden van nieuwe visioenen
En creëerden nieuwe manieren van leven
En de aarde genas volledig
Net zoals ze zelf werden genezen.

(bron: www.barmhartigheid.nl. Geschreven door Kathleen O Meara, waarschijnlijk geschreven n.a.v. een cholera-epidemie eind 19de eeuw.)

LCdoet, alle kleine beetjes helpen

Op 10 maart deed wethouder Margreet Jonker de feestelijke aftrap voor LC-doet, de Lauwersversie van NL-doet. Helaas kwam ook hier de coronacrisis tussen beide. Toch kunnen we ook in deze tijd nog een steentje bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht. Eén van onze collega’s kwam op het idee onze labjassen en –brillen ter beschikking te stellen aan huisartsen. Deze zijn een paar weken geleden afgeleverd bij huisartsenpraktijk Groenkamp in Buitenpost. Ze zijn er blij mee.

Hart onder de riem

U heeft onderstaande afbeelding vast al op verschillende plekken in onze gemeente gezien. Ook voor onze ingang is deze te vinden. Een bedankje van welzijnsorganisatie KEaRN aan allen die meehelpen verdere verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.

  

Aanmeldingen

Na druk bezochte voorlichtingsavonden, doemiddagen en de Open Dag hebben we een prachtige aanmelding. In het nieuwe schooljaar mogen we 180 nieuwe leerlingen in klas 1 begroeten.