<

Introductie

Buitenpost, 11 oktober 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wanneer u deze oudernieuwsbrief ontvangt, staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Wat zijn we blij, dat we weer allemaal naar school kunnen en dat ook de laatste hindernis voor onze leerlingen is genomen: de mondkapjes mochten weer af. Om het jaar goed te starten, is extra aandacht besteed aan introductieactiviteiten variërend van barbecueën en survivallen tot een dagje Waddeneiland. We kunnen merken, dat veel leerlingen echt weer moeten wennen aan het schoolleven, het met elkaar omgaan in een klas en het leren zelf. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om de gevolgen van de afgelopen jaren op te kunnen vangen. Het plan van aanpak voor de inzet van die extra middelen is besproken met en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Samengevat hebben we o.a. de volgende maatregelen ingezet: extra activiteiten om het vorig schooljaar af te sluiten, extra introductieactiviteiten, kleinere lesgroepen, met name in leerjaar 1, havo 3 en een aantal stamgroepen in de bovenbouw, extra ondersteuningsuren voor een aantal vakken, extra leermiddelen voor maatwerk, extra ondersteuning voor de (voor)examenklassen, inzet van een onderwijsassistent en extra inzet van de orthopedagoog. Uiteraard zijn we blij met de extra middelen al is het niet eenvoudig voldoende leerkrachten te werven. 

Aan het einde van het vorig schooljaar hebben we de leerlingen gevraagd waar zij zich zorgen over maakten wat dit schooljaar betreft. Die informatie hebben we ook gebruikt bij de inzet van de extra middelen. Ieder kwartaal willen we deze enquête herhalen en de uitkomsten meenemen in het (waar nodig) bijstellen van de plannen. Ook u als ouder(s)/ verzorger(s) zullen we via enquêtes vragen uw bevindingen, zorgen en aandachtspunten met ons te delen. Uiteraard kunt u ook nu al contact opnemen met de coach of mentor van uw kind mocht u zich zorgen maken. Ook voor andere vragen of suggesties: neem gerust contact met ons op.

Tot slot: wekelijks komen bij ons nog berichten over besmettingen binnen. De aantallen lopen deze week plotseling erg op, met name in leerjaar 1 en havo 4. Daarom hebben we besloten om de sportdag van donderdag 14 oktober voor klas 1 te laten vervallen. We vinden het niet verantwoord om alle eerste klassen gemengd  met elkaar te laten sporten. Het wordt daarom een gewone lesdag. Wanneer we een bericht over besmetting binnen krijgen en het een leerling betreft, die in de besmettelijke periode op school is geweest, nemen we passende maatregelen en worden ouder(s),verzorger(s) en medeleerlingen geïnformeerd. Het blijft belangrijk gebruik te maken van de zelftesten die op school verkrijgbaar zijn en bij klachten uw kind niet naar school te laten gaan en hem of haar te laten testen.

We wensen iedereen een mooi en vooral ook gezond schooljaar toe.

Namens de locatieleiding,

Gretha Dam
Directeur locatie Buitenpost