<

Evaluatie OPM@@T onderbouw

Buitenpost, 15 februari 2022

We ontvangen graag feedback op ons onderwijs en in dit geval op ons onderwijsconcept OPM@@T in de onderbouw. Bij OPM@@T werken we met keuzemogelijkheden, is er coaching, is er meer persoonlijke aandacht en werken we met leerdoelen. We sluiten hierbij aan op onze visie dat we aantrekkelijk, toekomstgericht en thuisnabij onderwijs gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen willen bieden, dat creativiteit en talent ontwikkeld worden, dat we keuzemogelijkheden bieden, dat we het eigenaarschap van leerlingen vergroten en dat we de ambitie hebben om eruit te halen wat erin zit.

Jaarlijks bevragen we onze leerlingen, collega’s en ook u naar uw ervaringen met OPM@@T. Op basis van de evaluaties voeren we verbeteringen door. Ook sturen we gedurende het jaar bij als we veel signalen ontvangen. Zo hebben we dit schooljaar al wijzigingen gedaan in het aanbod, hoeven de leerlingen met gymnasium minder flexlessen te kiezen, is de inschrijfperiode verkort en wordt er na de voorjaarsvakantie gestart met een pilot beloningssysteem in havo 3 en vwo 3. De leerlingen uit havo 3 en vwo 3 ontvangen nog bericht over deze pilot.

We stellen het zeer op prijs als u de enquête invult, die is opgenomen via onderstaande link (of klik hier). Het invullen gaat heel gemakkelijk en het kost niet al te veel tijd. De vragenlijst staat open tot en met maandag 4 maart 2024.

https://forms.office.com/e/pewfqyed6F

De uitkomsten zullen we gebruiken om algemene trends te bespreken. Met andere woorden: we zullen uw individuele antwoorden niet herleiden tot u of uw kind(eren). Op school bespreken we de uitkomsten van de enquêtes. Ook de leerlingen en u betrekken we graag bij deze stap in het proces. Mocht u mee willen praten over de uitkomsten, stuurt u dan gerust een mail naar svisser@lauwerscollege.nl of geef dit aan via de laatste vragen in de enquête. In april zullen we dan een klankbordbijeenkomst organiseren voor de ouders en verzorgers van leerlingen onderbouw.

Alvast dank voor het invullen van de enquête. Samen maken we onze school nóg mooier!