<

Week tegen het pesten

Buitenpost, 28 september 2023

In de week van 25 september is tijdens de coach- en mentorlessen aandacht geschonken aan de week tegen het pesten. Natuurlijk heeft dit thema dagelijks onze aandacht. Nu was het een landelijke week waarin dit jaar speciaal aandacht werd gevraagd voor het thema ‘goed voor elkaar’. Iedere mentor/ coach heeft een eigen invulling kunnen geven aan dit thema aan de hand van lesbrieven die speciaal hiervoor gemaakt zijn. Passend bij de leerlingen en het leerjaar heeft een docent ervoor gekozen een filmpje te laten zien en dit een vervolg te geven in een klassengesprek. Weer een ander heeft met de klas afspraken gemaakt over hoe om te gaan met elkaar. En weer een ander heeft in de vorm van een spel omgangsvormen onder de aandacht gebracht bij de leerlingen.