<

Doe-middag @havo

Buitenpost, 22 maart 2022

Als gevolg van de vele afmeldingen wegens corona kon de doe-middag@havo de eerste keer niet doorgaan. Op 14 maart jl. kon deze middag gelukkig wel plaatsvinden. Met verschillende leerlingen uit mavo 4 van diverse scholen uit de omgeving hebben we het @havo programma kunnen laten zien, zodat de leerlingen die volgend jaar instromen in havo 4 op onze school weten wat ze kunnen verwachten. 

Na de ontvangst door de teamleider Sjouke Visser heeft Bert Kingma (decaan) de leerlingen geïnformeerd over de profielkeuze en het verschil tussen de vakken wiskunde A en B. Vervolgens kregen de leerlingen een presentatie van mevr. Wagenaar over de vakken maatschappijleer en MAW. Die werd gevolgd door een presentatie over het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) door ondergetekende. Na al deze informatie was er een korte pauze met een welverdiend broodje uit de keuken waarna de leerlingen de laatste presentatie van de middag hebben gevolgd bij de dhr. Brandsma over het vak bedrijfseconomie. 

Al met al was het een informatieve middag die de leerlingen hopelijk zal helpen bij het maken van de keuze om volgend jaar te starten in havo 4 van het Lauwers College in Buitenpost.

Namens de @havo werkgroep, 

Anne Gosse Damstra