<

De Locatie Ouderraad

Buitenpost, 16 oktober 2023

Het schooljaar is al weer even bezig en inmiddels is ook de LOR (locatie ouderraad) weer bij elkaar gekomen.

Tijdens de informatieavond voor de ouders van de eerste klas hebben we ons weer even voorgesteld.
Hierbij werd onder andere gevraagd of er ouders en verzorgers zijn die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de LOR. Heel blij zijn we dan ook dat zich tijdens deze avond 3 ouders hebben aangemeld.

De LOR is zeer betrokken bij het reilen en zeilen op school. Via korte lijnen met de school is er dan ook regelmatig overleg over de gang van zaken op school. De LOR is dus een aanspreekpunt voor alle ouders, verzorgers en de schoolleiding. Kort samengevat, de LOR:

  • geeft advies aan de ouders en verzorgers die in de SMR (school medezeggenschapsraad) zitten. 2 ouders van de LOR zitten tevens in de SMR en kunnen op deze manier makkelijk en snel met hen communiceren;
  • stelt vragen aan de schoolleiding over de gang van zaken op school. De schoolleiding of afgevaardigde daarvan is altijd aanwezig bij de vergaderingen van de LOR;
  • informeert andere ouders en verzorgers, onder meer via nieuwsbrieven van het Lauwers College. Dit gaan we dit jaar verder uitbouwen;
  • helpt ouders en verzorgers in hun contacten met de school. Ouders en verzorgers kunnen altijd direct contact opnemen met de school of via de coach/mentor. Lukt dat niet of is er twijfel, dan kan altijd de LOR worden benaderd. Dit kunnen allerlei vragen zijn die wij met de juiste persoon zullen doornemen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u daarvoor terecht op lorb@lauwerscollege.nl