<

Chromebook op school

Buitenpost, 9 juni 2020

Geachte ouder/verzorger,

Graag informeren wij u over het Chromebook dat uw kind nodig heeft om de lessen te kunnen volgen. We doen dit in het komende schooljaar volgens het  ‘Bruikleen’ principe, wat inhoudt dat het Lauwers College het device aanschaft en in eigendom heeft gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Het onderhoud/beheer wordt verzorgd door het Lauwers College. Over de bruikleenvoorwaarden wordt u nog nader bericht door de school.

Gebruik van het Chromebook
De leerling gaat het Chromebook primair gebruiken t.b.v. het onderwijs en kan het Chromebook zowel op school als thuis inzetten. Het is dus een computer die uw kind in bruikleen krijgt van de school en waarbij de leerling bij het beëindigen van de schoolloopbaan het apparaat in eigendom overneemt.

De financiële constructie
De aanschafwaarde van het Chromebook is inclusief tas, beheer- en servicekosten € 400,-.

Het Lauwers College betaalt een éénmalige bijdrage van € 200,-. U betaalt het resterende bedrag van € 200,- welke in één keer of in 4 termijnen kan worden voldaan.

In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u via Wis Collect (het online betaalsysteem van het Lauwers College) een betaalverzoek van de school. U kunt dan eenvoudig via Ideal betalen. Het Chromebook wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar verstrekt aan de leerling indien u een (termijn) betaling heeft gedaan.

Als uw kind na de opleiding de school gaat verlaten, dan krijgt u het Chromebook in eigendom. Mocht uw kind voortijdig de school verlaten dan zal het Chromebook tegen de restwaarde in eigendom overgenomen kunnen worden. In de bruikleenovereenkomst staat hoe de restwaarde wordt bepaald. U ontvangt bij overname een verklaring van ‘eigendomsoverdracht’.

Het Lenovo 300e Chromebook

 

Heeft u nog vragen?

U kunt mailen naar helpdesk@lauwerscollege.nl of bellen met
Lauwers College Buitenpost  0511-542415
Lauwers College Grijpskerk  0511-212543
Lauwers College Kollum       0511-452900