<

Beleid mobiele telefoon en andere devices in de les

Buitenpost, 20 december 2023

Per 1 januari 2024 geldt er in het Voortgezet Onderwijs een nieuwe landelijke richtlijn. In de les wordt geen gebruik gemaakt van devices (mobiele telefoon, smartwatches, laptops etc.), tenzij er sprake is van educatief gebruik in de les. Het betreft een landelijke richtlijn en is geen wet.

De richtlijn is ontstaan nadat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet-educatief gebruik van devices afbreuk doet aan een leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen concentreren en betrokken zijn. Vooral sociale media en andere niet-educatieve apps leiden af van de lesstof en verstoren sociale interactie in de klas. De discussie richt zich met name op het gebruik van mobiele telefoons, maar ook op een laptop werken dergelijke applicaties. Devices kunnen in specifieke gevallen – wanneer goed opgenomen in de les - ook voor verrijking van het onderwijsproces zorgen. (Enkel) voor dergelijk gebruik in de klas is het gebruik van deze devices verantwoord.

Binnen de school hebben we in de teams, de locatieouderraad, de schoolmedezeggenschapsraad en met een aantal leerlingen discussie gevoerd over het gebruik van devices in de school.

We hebben geconcludeerd dat we op school geen ander beleid gaan voeren ten aanzien van de mobiele telefoon en andere devices. Redenen voor deze keuze zijn onder andere; onze visie op het leren van de leerling en de daarbij behorende ontwikkeling in eigenaarschap, het gebruik van zowel papier als digitaal lesmateriaal in ons onderwijs, niet alle leerlingen hebben nog een eigen device, een laptop/Chromebook heeft ook veel faciliteiten die op een mobiele telefoon staan, verwachtte run op kluisjes bij leswisseling in een groot gebouw, minder snel bij roosterinformatie komen en het gebruik van 2-factor authentication voor sommige applicaties.

We scherpen wel de handhaving van het gebruik van de telefoontas en de consequenties bij het niet handelen hiernaar aan. Bij binnenkomst van de les dienen de leerlingen hun telefoon in de telefoontas te doen. In het begin van het schooljaar hebben we deze afspraak aangescherpt en we merken dat over het algemeen goed gebruik gemaakt wordt van de telefoontas.

Consequenties voor het niet uitvoeren van de afspraken zijn inname van de telefoon en teruggave aan het einde van de les, einde van de lesdag en bij herhaaldelijk verkeerd handelen om 16.30 uur bij Time Out. Ook wordt contact met ouder(s)/verzorger(s) opgenomen, mocht dit nodig zijn.